2009r.

UCHWAŁA NR XXX/147/2010 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 29 grudnia 2009 r.
 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:35:47 | Data modyfikacji: 2010-04-12 12:36:04.
UCHWAŁA NR XXIX/142/2010 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 3 grudnia 2009 r.
 Uchwała w sprawie zwolnieniń w podatku od nieruchomości.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:39:20 | Data modyfikacji: 2010-04-12 12:39:57.
Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:39:20
Data modyfikacji: 2010-04-12 12:39:57
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska