2009r.

Zarządzenie 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r.
 w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Goszczynie oraz osobom wykonującym prace społecznie użyteczne ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży ochronnej i roboczej oraz przydziału środków czystości.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:50:01 | Data modyfikacji: 2010-04-12 12:50:32.
Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 2 lutego 2009 r.
 w sprawie działalności oborony cywilnej i powołania FOC 2.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:37 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:07:36.
Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 2 lutego 2009 r.
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej i spraw organizacynych w jednostkach podległych.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:39 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:08:46.
Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy w referacie finansowym.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:40 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:09:56.
Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbowego w Urzędzie Gminy Goszczyn.jpg

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbowego w Urzędzie Gminy Goszczyn str 2.jpg

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbowego w Urzędzie Gminy Goszczyn str 3.jpg

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbowego w Urzędzie Gminy Goszczyn str 4.jpg

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbowego w Urzędzie Gminy Goszczyn str 5.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:42 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:13:51.
Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 20 lutego 2009 r.
 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modrzewina.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:44 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:14:43.
Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok 2008.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:45 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:15:48.
Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie 8.jpg

w sprawie zmian w budżecie 8 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:46 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:17:11.
Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 9.jpg

Załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 9.jpg

Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 9.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:48 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:19:10.
Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.
 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Goszczyn 10.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:51 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:20:02.
Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.
 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert składanych w postepowaniach.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:53 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:20:54.
Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Goszczyn ..jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:54 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:22:19.
Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r.
 w sprawie przeprowadzenia ewakuacji I stopnia na wypadek masowego zagrożenia.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:56 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:30:30.
Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 14.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:57 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:31:29.
Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie 15.jpg

w sprawie zmian w budżecie 15 str 2.jpg

w sprawie zmian w budżecie 15 str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:58 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:33:22.
Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników jednostek budżetowych Urzędu Gminy w Goszczynie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:14:59 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:34:03.
Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie 17.jpg

w sprawie zmian w budżecie 17 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:01 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:35:23.
Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r. 18.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:02 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:36:27.
Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 9 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie 19.jpg

w sprawie zmian w budżecie 19 str 2.jpg

w sprawie zmian w budżecie 19 str 3.jpg

w sprawie zmian w budżecie 19 str 4.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:04 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:39:30.
Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 22 września 2009
r.
 w sprawie powołania komisji rekrutacynej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w referacie finansowym 20.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:06 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:40:37.
Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 28 września 2009
r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy.jpg

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:07 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:43:05.
Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 6 października
2009 r.
 w sprawie powoania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Mlodszy księgowy w referacie finansowym 22.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:09 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:46:17.
Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 30 października
2009 r.

w sprawie zmian w budżecie 23.jpg

w sprawie zmian w budżecie 23 str 2.jpg

w sprawie zmian w budżecie 23 str 3.jpg

w sprawie zmian w budżecie 23 str 4.jpg

w sprawie zmian w budżecie 23 str 5.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:10 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:52:33.
Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 2 listopada 2009 r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Goszczyn stanowiących własność Gminy Goszczyn 24.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:12 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:53:54.
Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 5 listopada 2009 r.
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 25.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:13 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:54:54.
Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 12 listopada 2009
r.
 w sprawie przedłożenia radzie Gminy projektu budżetu na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:14 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:55:55.
Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 16 listopada 2009
r.
 w sprawie powołania zespołu do zniszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:16 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:56:46.
Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
 Zarządzenie 28 Wójta Gminy Goszczyn w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2009-12-16 12:16:08 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:58:16.
Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla Urzedu Gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:18 | Data modyfikacji: 2012-10-10 12:59:28.
Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy na potrzeby podwyższena gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.jpg

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy na potrzeby podwyższena gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa str 2.jpg

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy na potrzeby podwyższena gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:20 | Data modyfikacji: 2012-10-10 13:01:37.
Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie 31.jpg

w sprawie zmian w budżecie 31 str 2.jpg

w sprawie zmian w budżecie 31 str 3.jpg

w sprawie zmian w budżecie 31 str 4.jpg

w sprawie zmian w budżecie 31 str 5.jpg

w sprawie zmian w budżecie 31 str 6.jpg

w sprawie zmian w budżecie 31 str 7.jpg

w sprawie zmian w budżecie 31str 9.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:22 | Data modyfikacji: 2012-10-10 13:07:23.
Data wprowadzenia: 2012-10-10 11:15:22
Data modyfikacji: 2012-10-10 13:07:23
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska