Radni

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Goszczyn za
2014 rok (początek kadencji)

Oświadczenie majątkowe Piotra Gawota.PDF

Oświadczenie majątkowe Sylwestra Stępnia.PDF

Oświadczenie majątkowe Adama Pietrusińskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Okrasy.PDF

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka.PDF

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Lenarcika.PDF

Oświadczenie majątkowe Jacka Krupińskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Jana Urbańczyka.PDF

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka.PDF

Oświadczenie majątkowe Maksymiliana Pietrusińskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Renaty Klaus.PDF

Oświadczenie majątkowe Sławomira Górzyńskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka.PDF

Oświadczenie majątkowe Tomasza Grzegorczyka.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:43:52.
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Goszczyn za
2014 rok (koniec kadencji)

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Piotra Goca.PDF

Oświadczenia majątkowe Sławomira Mruka.PDF

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusarskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka.PDF

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka.PDF

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaski.PDF

Oświadczenie majątkowe Maksymiliana Piterusińskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek.PDF

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka.PDF

Oświadczenie majątkowe Piotra Szewczyka.PDF

Oświadczenie majątkowe Szczepana Maciaka.PDF

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-14 14:35:44.
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Goszczyn za
2013 rok

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Maksymiliana Pietrusińskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka.PDF

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusarskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Piotra Szewczyka.PDF

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka.PDF

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek.PDF

Oświadczenie majątkowe Piotra Goca.PDF

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Szczepana Maciaka.PDF

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka.PDF

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza.PDF

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka.PDF

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego.PDF

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 10:28:52 | Data modyfikacji: 2014-07-17 10:30:48.
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Goszczyn za
2012 rok

Oświadczenie majątkowe Piotra Szewczyka str 1

Oświadczenie majątkowe Piotra Szewczyka str 2

Oświadczenie majątkowe Piotra Szewczyka str 3

Oświadczenie majątkowe Piotra Szewczyka str 4

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek str 1

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek str 2

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek str 3

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek str 4

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego str 1

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego str 4

Oświadczenie majątkoweMaksymiliana Pietrusińskiego str 1

Oświadczenie majątkoweMaksymiliana Pietrusińskiego str 2

Oświadczenie majątkoweMaksymiliana Pietrusińskiego str 3

Oświadczenie majątkoweMaksymiliana Pietrusińskiego str 4

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka str 1

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka str 2

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka str 3

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka str 4

Oświadczenie majątkowe Szczepana Maciaka str 1

Oświadczenie majątkowe Szczepana Maciaka str 2

Oświadczenie majątkowe Szczepana Maciaka str 3

Oświadczenie majątkowe Szczepana Maciaka str 4

Oświadczenie majątkowe Piotra Goc str 1

Oświadczenie majątkowe Piotra Goc str 2

Oświadczenie majątkowe Piotra Goc str 3

Oświadczenie majątkowe Piotra Goc str 4

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza str 1

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza str 2

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza str 3

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza str 4

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska str 1

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska str 2

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska str 3

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska str 4

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka str 1

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka str 2

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka str 3

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka str 4

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego str 1

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego str 4

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zarankastr 1

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka str 2

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka str 3

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka str 4

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka str 1

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka str 2

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka str 3

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka str 4

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusaskiego str 1

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusaskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusaskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusaskiego str 4

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiegostr 1

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego str 4

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-06-10 13:50:51 | Data modyfikacji: 2013-06-10 14:32:04.
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Goszczyn za
2011 rok

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusarskiego str 1

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusarskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusarskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Ślusarskiego str 4

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka str 1

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka str 2

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka str 3

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Zaranka str 4

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego str 1

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Piwowarskiego str 4

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego str 1

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Henryka Fatkowskiego str 4

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka o str 1

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka str 2

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka str 3

Oświadczenie majątkowe Leopolda Mruka str 4

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska str 1

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska str 2

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska str 3

Oświadczenie majątkowe Lidii Trzaska str 4

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek str 1

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek str 2

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek str 3

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Milczarek str 4

Oświadczenie majątkowe Maksymiliana Pietrusińskiego str 1

Oświadczenie majątkowe Maksymiliana Pietrusińskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Maksymiliana Pietrusińskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Maksymiliana Pietrusińskiego str 4

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka str 1

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka str 2

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka str 3

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Tkaczyka str 4

Oświadczenie majątkowe Piotr Szewczyk str 1

Oświadczenie majątkowe Piotr Szewczyk str 2

Oświadczenie majątkowe Piotr Szewczyk str 3

Oświadczenie majątkowe Piotr Szewczyk str 4

Oświadczenie majątkowe Piotr Goc str 1

Oświadczenie majątkowe Piotr Goc str 2

Oświadczenie majątkowe Piotr Goc str 3

Oświadczenie majątkowe Piotr Goc str 4

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego str 1

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego str 2

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego str 3

Oświadczenie majątkowe Piotra Rozmuszyńskiego str 4

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka str 1

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka str 2

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka str 3

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mruka str 4

Oświadczenie majątkowe Szczepan Maciak str 1

Oświadczenie majątkowe Szczepan Maciak str 2

Oświadczenie majątkowe Szczepan Maciak str 3

Oświadczenie majątkowe Szczepan Maciak str 4

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza str 1

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowiczastr 2

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza str 3

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Popkowicza str 4

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:15:38 | Data modyfikacji: 2012-06-15 12:42:22.
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Goszczyn za
2010 rok

Oświadczenia majątkowe Radnego Leopolda Mruka.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Andrzeja Ślusarskiego.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Andrzeja Zaranka.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Grzegorza Piwowarskiego.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Henryka Fatkowskiego.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Maksymiliana Pietrusińskiego.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego MieczysławaTkaczyka.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Piotra Goc.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Piotra Szewczyka.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Sławomira Mruka.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Szepana Maciaka.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnego Zbigniewa Popkowicza.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnej Lidii Trzaska.pdf

Oświadczenie majątkowe Radnej Milczarek Małgorzaty.pdf

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:26:43 | Data modyfikacji: 2011-06-16 09:33:34.
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Goszczyn za
2009 rok

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn Piotra Rozmuszyńskiego

Oświadczenie majątkowe Radnego Szczepana Maciaka

Oświadczenie majątkowe Radnego Waldemara Kopczyńskiego

Oświadczenie majatkowe Radnego Piotra Goc

Oświadczenie majątkowe Radnego Zbigniewa Popkowicza

Oświadczenie majątkowe Radnego Jana Urbańczyka

Oświadczenie majątkowe Radnej Lidii Trzaska

Oświadczenie majątkowe Radnego Leopolda Mruka

Oświadczenie majątkowe Radnego Sławomira Mruka

Oświadczenie majątkowe Radnego Andrzeja Zaranka

Oświadczenie majątkowe Radnego Bogdana Kochaniec

Oświadczenie majątkowe Radnego Władysława Wierzbickiego

Oświadczenie majątkowe Radnego Marcina Pawlaka

Oświadczenie majątkowe Radnego Henryka Lewandowskiego

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-06-09 09:15:59 | Data modyfikacji: 2010-06-09 11:02:57.
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Goszczyn za
2008 rok

Szczepan Maciak

Lidia Trzaska

Jan Urbańczyk

Waldemar Kopczyński

Władysław Wierzbicki

Piotr Goc

Zbigniew Popkowicz

Marcin Pawlak

Andrzej Zaranek

Sławomir Mruk

Andrzej Wiewiór

Henryk Lewandowski

Bogdan Kochaniec

Leopold Mruk

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-01-14 11:54:37 | Data modyfikacji: 2010-01-27 09:43:48.
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY GOSZCZYN ZA 2008 ROK.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2009-08-12 13:02:05 | Data modyfikacji: 2010-01-27 09:10:25.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2009-08-12 13:02:05
Data modyfikacji: 2010-01-27 09:10:25
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska