GOPS

Dane
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie znajduje się pod adresem:
ul. Bądkowska 1 A
05 - 610 Goszczyn


Telefon - (048) 663 21 14


Fax - ( 048) 663 20 16


e-mail - gops@goszczyn.com.plNIP - 797 181 48 55


REGON - 672775309


Rachunek Bankowy:
Bank Spółdzielczy w Piasecznie o/ Goszczyn
nr rachunku 87 8002 0004 0031 5814 2004 0001

Godziny pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku:

poniedziałek:

7.30 - 16.00
wtorek:

7.30 - 15.30
środa:

7.30 - 15.30
czwartek:

7.30 - 15.30
piątek:

7.30 - 15.00


Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie jest Dorota Paludyszyn.
Pracę socjalną w środowisku realizuje starszy pracownik socjalny Urszula Rutka.
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizuje inspektor Anna Woźniak w godzinach pracy ośrodka.
Zadania z zakresu pomocy materialnej uczniom realizuje inspektor Anna Woźniak godzinach pracy ośrodka.

Wypłaty świadczeń odbywać się będą w Banku Spółdzielczym w Goszczynie.
Wypłaty są realizowane w kasie banku od godziny 9.00 do 14.00. 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 11:47:38 | Data modyfikacji: 2010-04-12 11:48:35.
Data wprowadzenia: 2010-04-12 11:47:38
Data modyfikacji: 2010-04-12 11:48:35
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska