2019

Zarządzenie Nr. OR.0050.62.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej 62..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:37:00.
Zarządzenie Nr. OR.0050.61.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2020 rok 61.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:33:44.
Zarządzenie Nr. OR.0050.60.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 60.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:30:43.
Zarządzenie Nr. OR.0050.58.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 58.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:28:55.
Zarządzenie Nr. OR.0050.57.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Goszczyn 57..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:27:11.
Zarządzenie Nr. OR.0050.56.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminu Goszczyn na 2019 r. 56.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:24:03.
Zarządzenie Nr. OR.0050.55.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok 55.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:22:29.
Zarządzenie Nr. OR.0050.54.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego 54.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:20:40.
Zarządzenie Nr. OR.0050.53.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 53.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:18:48.
Zarządzenie Nr. OR.0050.52.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie upoważniania pracownika Urzędu Gminy Goszczyn do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania 52..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:17:25.
Zarządzenie Nr. OR.0050.51.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zamiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok. 51..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:15:36.
Zarządzenie Nr. OR.0050.50.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2019 roku. 50.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:08:31 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:12:38.
Zarządzenie Nr. OR.0050.49.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie 49.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:06:49.
Zarządzenie Nr. OR.0050.48.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 48.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:04:24.
Zarządzenie Nr. OR.0050.47A.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania 47A.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:02:42.
Zarządzenie Nr. OR.0050.47.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie 47.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:00:35.
Zarządzenie Nr. OR.0050.46.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie 46.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:58:44.
Zarządzenie Nr. OR.0050.45.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie 45.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:56:40.
Zarządzenie Nr. OR.0050.44.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkołu Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie 44.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:54:49.
Zarządzenie Nr. OR.0050.43.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu 43.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:53:07.
Zarządzenie Nr. OR.0050.42.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie 42.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:51:24.
Zarządzenie Nr. OR.0050.41.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakłdu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie 41.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:41:45 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:45:43.
Zarządzenie Nr. OR.0050.40A.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania 40A.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:39:58 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:45:34.
Zarządzenie Nr. OR.0050.40.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyregtora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie 40.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:37:38 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:45:20.
Zarządzenie Nr. OR.0050.39.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018 39.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:36:04 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:45:02.
Zarządzenie Nr. OR.0050.38.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie 38.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:34:17 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:44:51.
Zarządzenie Nr. OR.0050.37.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu 37..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:32:41 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:44:43.
Zarządzenie Nr. OR.0050.36.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmiany Goszczyn 36.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:28:47 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:44:32.
Zarządzenie Nr. OR.0050.35.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 35.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:27:17 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:44:18.
Zarządzenie Nr. OR.0050.34.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok. 34.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:25:39 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:44:08.
Zarządzenie Nr. OR.0050.33.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia koandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu 33..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:23:43 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:43:57.
Zarządzenie Nr. OR.0050.32.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłoniena kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysłada Broniewskiego w Bądkowie 32.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:20:06 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:43:48.
Zarządzenie Nr. OR.0050.31.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkołu Podstawowej w Goszczynie 31.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:18:28 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:43:34.
Zarządzenie Nr. OR.0050.30.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 30.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:16:55 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:41:56.
Zarządzenie Nr. OR.0050.29.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok. 29.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:15:25 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:41:41.
Zarządzenie Nr. OR.0050.28.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu 28..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:13:53 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:41:27.
Zarządzenie Nr. OR.0050.27.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkołu Podstawowej w Goszczynie 27.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:11:07 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:41:13.
Zarządzenie Nr. OR.0050.26.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysłada Broniewskiego w Bądkowie 26.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:09:39 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:41:00.
Zarządzenie Nr. OR.0050.25A.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania 25A.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:07:59 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:40:01.
Zarządzenie Nr. OR.0050.25.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Goszczyn za 2018 rok. 25.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:04:13 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:39:32.
Zarządzenie Nr. OR.0050.24.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Goszczyn do prowadzenia czynności żwiązanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania 24.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:02:02 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:39:17.
Zarządzenie Nr. OR.0050.23.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 23.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:00:23 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:38:57.
Zarządzenie Nr. OR.0050.22.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok. 22.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:57:12 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:38:31.
Zarządzenie Nr. OR.0050.21.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 21.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:55:12 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:36:16.
Zarządzenie Nr. OR.0050.20.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok. 20.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:52:36 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:34:30.
Zarządzenie Nr. OR.0050.19.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania plau finansowego 19.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:50:28 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:34:13.
Zarządzenie Nr. OR.0050.18.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej GminyGoszczyn na 2019 r. 18.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:48:37 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:34:00.
Zarządzenie Nr. OR.0050.17.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 17.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:45:35 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:33:48.
Zarządzenie Nr. OR.0050.16.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Goszczyn 16.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:43:55 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:33:35.
Zarządzenie Nr. OR.0050.15.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Goszczyn 15.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:42:23 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:33:23.
Zarządzenie Nr. OR.0050.14.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 14.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:40:36 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:32:18.
Zarządzenie Nr. OR.0050.13.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli 13.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:38:52 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:31:46.
Zarządzenie Nr. OR.0050.12.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 12.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:37:10 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:31:18.
Zarządzenie Nr. OR.0050.11.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 11.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:35:45 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:30:56.
Zarządzenie Nr. OR.0050.10.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:33:49 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:29:54.
Zarządzenie Nr. OR.0050.9.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 9..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:32:24 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:29:28.
Zarządzenie Nr. OR.0050.8.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 8.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:28:40 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:29:10.
Zarządzenie Nr. OR.0050.7.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 r. 7.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:27:02 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:28:49.
Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok. 6.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:11:03 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:50:39.
Zarządzenie Nr. OR.0050.5.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zarządzania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Goszczyn. 5...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:10:54 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:49:03.
Zarządzenie Nr. OR.0050.4.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzęgu Gminy Goszczyn 4.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:10:46 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:43:41.
Zarządzenie Nr. OR.0050.3.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwału budżetowej Gminny Goszczyn na 2019 r. 3.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:10:37 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:41:39.
Zarządzenie Nr. OR.0050.2.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2019 rok. 2.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:10:29 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:40:06.
Zarządzenie Nr. OR.0050.1.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2019r.
 w sprawie zmiany zarządzania o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego. 1.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:10:03 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:38:43.
Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:10:03
Data modyfikacji: 2019-12-10 10:38:43
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska