2019

Uchwała Nr XII.75.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.75.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:32:08 | Data modyfikacji: 2020-02-03 11:24:19.
Uchwała Nr XII.74.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goszczyn w 2020 roku.74..PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:31:47 | Data modyfikacji: 2020-02-03 11:30:45.
Uchwała Nr XII.73.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Goszczyn na rok 2020.73.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:31:39 | Data modyfikacji: 2020-02-03 11:31:46.
Uchwała Nr XII.72.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019.72.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:31:30 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:38:00.
Uchwała Nr XII.71.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

Uchwała budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2020.71.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:31:19 | Data modyfikacji: 2020-02-03 11:38:44.
Uchwała Nr XII.70.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.70.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:31:09 | Data modyfikacji: 2020-02-03 11:39:10.
Uchwała Nr XI.69.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
6 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie uzupełnienia składu komisji oświaty, zdrowia i pomocy społecznej.69.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:30:23 | Data modyfikacji: 2020-02-03 11:39:37.
Uchwała Nr XI.68.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
6 grudnia 2019 roku

 

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Wstrzymał sięc
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie uzupełnienia składu komisji skarg, wnioskó i petycji.68.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:30:16 | Data modyfikacji: 2020-02-03 11:48:04.
Uchwała Nr XI.67.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
6 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie uzupełnienia składu komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego.67.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:30:10 | Data modyfikacji: 2020-02-03 12:56:04.
Uchwała Nr XI.66.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
6 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.66.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:30:04 | Data modyfikacji: 2020-02-03 12:56:57.
Uchwała Nr XI.65.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
6 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie utworzenia ośrodka wspracia Klubu Senior+ w Gminie Goszczyn.65.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:29:57 | Data modyfikacji: 2020-02-03 12:57:24.
Uchwała Nr XI.64.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
6 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Goszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.64.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:29:50 | Data modyfikacji: 2020-02-03 12:57:59.
Uchwała Nr XI.63.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
6 grudnia 2019 roku

1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

W sprawie przystąpienia do sporządzenia mijscowego planu zagospodaroania przestrzennego fragmentu obrębu Goszczyn w rejonie cmentarza.63.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 14:29:42 | Data modyfikacji: 2020-02-03 12:58:25.
Uchwała Nr X.62.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 października 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr -Nieobecny
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Nieobecna
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Nieobecny

 w sprawie Statutu Gminy Goszczyn 62.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:17:34 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:45:57.
Uchwała Nr X.61.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 października 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr -Nieobecny
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Nieobecna
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Nieobecny

 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goszczyn 61..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:16:01 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:46:07.
Uchwała Nr X.60.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 października 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr -Nieobecny
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Nieobecna
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Nieobecny

 w sprawie zatwiedzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goszczyn na lata 2020-2024 60...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:12:56 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:46:13.
Uchwała Nr X.59.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 października 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr -Nieobecny
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Nieobecna
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Nieobecny

 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.158.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018r. 59.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:07:18 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:46:20.
Uchwała Nr X.58.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 października 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr -Nieobecny
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Nieobecna
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Nieobecny

 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków finansowych 58.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:05:40 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:46:34.
Uchwała Nr X.57.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 października 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr -Nieobecny
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Nieobecna
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Nieobecny

 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019. 57.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:03:33 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:46:45.
Uchwała Nr X.56.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 października 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr -Nieobecny
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Nieobecna
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Nieobecny

15. Grzegorz Skrzeczyński - Nieobecny

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 56..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:02:01 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:46:58.
Uchwała Nr IX.55.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
16 września 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Nieobecny
3. Sijka Piotr -Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Przeciw
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019. 55.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:58:41 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:48:33.
Uchwała Nr VIII.54.2019 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 9 sierpnia 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Wstrzymał sie
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie zmiany Uchawły Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019. 54.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:57:07 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:50:16.
Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania 53.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:55:38 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:51:55.
Uchwała Nr VII.52.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na członków Ochotniczych Straży Pożarnych 52.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:53:25 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:52:17.
Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Wstrzymała się
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Wstrzymał sie
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Wstrzymał sie
14. Andrzej Pruszkowski -Wstrzymał się

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV .33.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 lutego 2019r. 51.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:51:26 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:53:05.
Uchwała Nr VII.50.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019. 50.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:49:55 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:53:30.
Uchwała Nr VII.49.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych 49.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:48:21 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:53:52.
Uchwała Nr VII.48.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 48.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:47:03 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:54:08.
Uchwała Nr VII.47.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu na rok 2018. 47.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:45:41 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:54:24.
Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zagładu Opieki zdrowotnej w Goszczynie za 2018 rok. 46.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:43:59 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:54:38.
Uchwała Nr VII.45.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. 45.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:42:24 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:55:03.
Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
28 czerwca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Wstrzymała się
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Nieobecny
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

15. Grzegorz Skrzeczyński - Za

 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gosczyn 44..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:40:56 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:55:30.
Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
18 marca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goszczyn oraz określenia granic ich obwodów 43....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:38:19 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:07:06.
Uchwała Nr VI.42.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
18 marca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Nieobecna
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie 42....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:35:38 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:07:24.
Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
18 marca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 41...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:32:44 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:07:48.
Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
18 marca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Wstrzymała się
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 40...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:30:43 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:08:18.
Uchwała Nr VI.39.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
18 marca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019. 39...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:27:17 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:08:36.
Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
18 marca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Nieobecny
2. Maksymilian Pietrusiński- Przeciw
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

Kierunki_Stud_Rys_Goszczyn.pdf

studium gminy Goszczyn - tekst (3).doc

 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn 38...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:25:40 | Data modyfikacji: 2020-01-28 14:37:45.
Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8
marca 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Za
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Nieobecna
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Za
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Za
13. Przemysław Piórkowski - Za
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie zarządzenia poboru podadków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 37.....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:15:02 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:04:04.
Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Nieobecny
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Nieobecny
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Nieobecny
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Goszczyn.36.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:00:18 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:12:28.
Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Nieobecny
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Nieobecny
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Nieobecny
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.40.2011 zdnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Goszczyn.35.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:57:57 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:11:40.
Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Nieobecny
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Nieobecny
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Nieobecny
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odbioru ścieków.34.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:55:31 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:12:01.
Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Nieobecny
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Nieobecny
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Nieobecny
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie wystąpienia Gminy Goszczyn ze Związku Międzygminego pod nazwą 'Natura',.33.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:54:04 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:11:25.
Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Nieobecny
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Przeciw
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Przeciw
9. Łukasz Białkowski - Nieobecny
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Nieobecny
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Przeciw

 

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019,.32.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:49:53 | Data modyfikacji: 2020-01-20 14:00:14.
Uchwała NR IV.31.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Nieobecny
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Nieobecny
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Nieobecny
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019.31.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:16:30 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:59:06.
Uchwała NR IV.30.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku

Głosowanie Radnych
1. Łukasz Piotrowski - Za
2. Maksymilian Pietrusiński- Nieobecny
3. Sijka Piotr - Za
4. Renata Klaus -Za
5. Jolanta Zasiewska -Za
6.Piotr Gawot- Za
7. Henryk Bednarski -Za
8. Krzysztof Białkowski -Za
9. Łukasz Białkowski - Nieobecny
10. Aneta Wiśniewska -Za
11. Andrzej Okrasa -Za
12. Grzegorz Kowalczyk -Nieobecny
13. Przemysław Piórkowski - Nieobecny
14. Andrzej Pruszkowski -Za

 

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Goszczyn.30.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:13:49 | Data modyfikacji: 2020-01-20 13:58:53.
Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:13:49
Data modyfikacji: 2020-01-20 13:58:53
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska