2019

Uchwała NR IV.30.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Goszczyn.30.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:13:49.
Uchwała NR IV.31.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019.31.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 11:16:30.
Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019,.32.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:49:53.
Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku
 w sprawie wystąpienia Gminy Goszczyn ze Związku Międzygminego pod nazwą 'Natura',.33.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:54:04.
Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku
 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odbioru ścieków.34.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:55:31.
Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.40.2011 zdnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Goszczyn.35.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 12:57:57.
Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia
4 lutego 2019 roku
 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Goszczyn.36.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:00:18.
Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:00:18
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska