Oświata

Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) w
Gminie Goszczyn

podstawowa kwota dotacji - punkt przedszkolny.pdf

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:59:59 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:00:49.
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn

podstawowa kwota dotacji - niepubliczne przedszkole.pdf

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:58:55.
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn

podstawowa kwota dotacji - oddział przedszkolny.pdf

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:57:39.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
szkoły podstawowej, w której zorganizowano
oddział przedszkolny i statystyczna liczba dziec
w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn.
 Oddziały zerowe....pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:15:44.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
niepublicznego przedszkola w 2019r. w Gminie
Goszczyn.
 Niepubliczne Przedszkole..pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-06 11:08:14.
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 Punkt_Przedszkolny.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:53:12 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:50:23.
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 Niepubliczne Przedszkole.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:30:24.
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 Oddziały Przedszkolne.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:26:02.
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) w
Gminie Goszczyn
 11031902.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:46:14.
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 11031900.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:43:34.
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 11031901.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:40:54.
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 13121802.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Autor: Magdalena Krzosek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 12:13:42.
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 13121801.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Autor: Magdalena Krzosek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 12:12:34.
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 13121800.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Autor: Magdalena Krzosek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 12:11:09.
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 3-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny i statystycznej liczbie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Autor: Magdalena Krzosek | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:05:33.
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 2-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny i statystycznej liczbie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn (2).pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Autor: Magdalena Krzosek | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:01:33.
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 1-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2018r w Gminie Goszczyn.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Autor: Magdalena Krzosek | Data wprowadzenia: 2018-07-05 12:57:54.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
szkoły podstawowej, w której zorganizowano
oddział przedszkolny i statystyczna liczba dzieci
w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 Informacja. 3.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:29:22 | Data modyfikacji: 2018-05-22 11:30:36.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
niepublicznego przedszkola w 2018 roku w Gmine
Goszczyn
 Informacja .2.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:24:47 | Data modyfikacji: 2018-05-22 11:26:44.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla innej
formy wychowania przedszkolnego ( punkt
przedszkolny ) w Gminie Goszczyn
 Informacja.1.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:23:27.
Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:23:27
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska