2018

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 21 lutego 2018 roku
 w sprawie zasad postępowania w procesie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dla ktorej organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn 1.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:08:25.
Zarządzenie Nr OR.0050.2.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 23 lutego 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2018 rok. 2.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:10:44.
Zarządzenie Nr OR.0050.3.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 23 lutego 2018 roku
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2018 r. 3.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:12:05.
Zarządzenie Nr OR.0050.4.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 23 lutego 2018 roku
 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół 4.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:13:34.
Zarządzenie Nr OR.0050.5.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2018r. 5.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:16:00.
Zarządzenie Nr OR.0050.6.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017. 6.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:19:50 | Data modyfikacji: 2018-05-21 09:30:36.
Zarządzenie Nr OR.0050.7.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 marca 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2018 rok. 7.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:20:32.
Zarządzenie Nr OR.0050.8.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 marca 2018 roku
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2018r. 8.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:21:51.
Zarządzenie Nr OR.0050.9.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2018r. 9.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:23:11.
Zarządzenie Nr OR.0050.10.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 10.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:24:50.
Zarządzenie Nr OR.0050.11.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 8 maja 2018 roku
 w sprawie przedłużenia Pani Elżbiecie Pietrusińskiej stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu 11.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:26:11.
Zarządzenie Nr OR.0050.12.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 maja 2018 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2018 rok. 12.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:27:39.
Zarządzenie Nr OR.0050.13.2018 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 maja 2018 roku
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2018 r. 13.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:28:40.
Data wprowadzenia: 2018-05-21 09:28:40
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska