2017

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2 stycznia 2017 r.
 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2017r. 1.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:30:41.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.2.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2 stycznia 2017 r.
 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:31:41.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.3.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 25 stycznia 2017 r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:32:50.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 25 stycznia 2017 r.
 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:35:05.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 stycznia 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok 5.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:36:11.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 stycznia 2017 r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 6..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:38:30.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 lutego 2017 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok 7.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:39:32.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 lutego 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok 8.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:40:35.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 lutego 2017 r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:41:29.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 3 marca 2017 r.
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Urzędzie Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:41:58.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.11.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 3 marca2017 r.
 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:44:35.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 marca 2017 r.
 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2016.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:48:49 | Data modyfikacji: 2017-04-20 10:59:43.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 marca 2017 r.
 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:50:06.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.14.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok 14.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:51:47.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca 2017 r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 15.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:54:04.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 7 kwietnia 2017 r.
 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy służących do wydawania dowodów osobistych. 16.;.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 10:13:09 | Data modyfikacji: 2018-05-11 09:08:41.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowe Gminy Goszczyn na 2017 rok. 17;.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:11:12.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.18.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 18.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:13:42.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 9 maja 2017 r.
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Goszczyn za 2016 rok. 19.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:16:24.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 maja 2017 r.
 w sprawie przedłużenia Panu Mariuszowi Wangrynowi stanowiska dyrektora Publiczej Szkoły Podstawowej w Goszczynie, Ul. Armii Krajowej 2. 20.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:18:12 | Data modyfikacji: 2018-05-11 09:27:18.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 maja 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 21.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:20:30.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 maja 2017 r.
 w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 22.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:22:30.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.23.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2017 r.
 w sprawie; zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok. 23.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:24:21.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2017 r.
 w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 24.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:25:59.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.25.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2017 r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016. 25.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:29:42 | Data modyfikacji: 2018-05-11 11:50:12.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 26;.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:33:09.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.27.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 11 lipca 2017 r.
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie Pani Marty Osińskiej ubiegającej sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.27.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:35:25.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 18 lipca 2017 r.
 w sprawie sprostosowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr OR.0050.27.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacynej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych.28.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:38:22 | Data modyfikacji: 2018-05-11 09:40:20.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.29.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 lipca 2017 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok. 29.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:41:55.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 lipca 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 30.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:43:18.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 lipca 2017 r.
 w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. 31.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:44:48.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 10 sierpnia 2017 r.
 w sprawie dostosowania panów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 r. 32.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:46:20.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 sierpnia 2017 r.
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 21017 roku, informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,33.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:47:50.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.34.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 01 września 2017 r.
 w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolego w szkole podsawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 34.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:49:23.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 01 września2017 r.
 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Gminę Goszczyn 35..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:52:58.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 01 września2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 r. 36.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:54:01.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.37.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 01 września2017 r.
 w sprawie; zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok. 37.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:55:15.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.38.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 20 września2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 38.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:56:45.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.39.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 września 2017 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok. 39.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:58:21.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.40.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 września2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 40.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:00:09.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.41.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 września2017 r.
 w sprawie dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie 41.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:02:08.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.42.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 września2017 r.
 w sprawie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie 42.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:03:39.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.43.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2017 r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:05:20.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.44.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 24 października 2017 r.
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Goszczyn 44.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:06:23.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.45.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 września 2017 r.
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.45.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:09:47.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.46.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 października 2017 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok. 46.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:11:09.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.47.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 października 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 47.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:12:47.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.48.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 listopada 2017 r.
 w sprawie projektu Uchwały 48.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:14:39.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.49.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 listopada 2017 r.
 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 49.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:17:48.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.49A.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 15 listopada 2017 r.
 w sprawie powołania komisji ds. wyceny gruntów gminy Goszczyn na potrzeby ewidencji księgowej. 49A.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:07:34 | Data modyfikacji: 2018-05-11 11:46:13.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.50.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 listopada 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 50.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:08:58.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.51.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 13 grudnia 2017 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok. 51.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:10:42.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 13 grudnia 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 r. 52.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:14:29.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.53.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 grudnia 2017 r.
 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie 53.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:15:44.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.54.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
 w sprawie zmiany zarzadzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego. 54.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:18:12 | Data modyfikacji: 2018-05-11 11:45:17.
ZARZĄDZENIE NR 55.2017 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 29 grudnia 2017 r.
 w sprawie powołania komisji ds.wyceny ujawnionych pozostałych środków trwałych 55.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:19:59.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.56.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2017 rok. 56.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:21:42.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.57.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2017r. 57.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:24:17.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.58.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2018r. 58.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:26:16.
ZARZĄDZENIE NR OR.0059.2017 Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 29 grudnia 2017 r.
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 59.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:28:19 | Data modyfikacji: 2018-05-11 11:44:19.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.60.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,60.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:29:30.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.61.2017 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu 61.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:31:41.
Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:31:41
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska