2016

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2016 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 r. 22.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:34:49.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2016 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 rok 21.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:33:39.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 24 czerwca 2016 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 rok 20.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:32:01.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 17 czerwca2016 r.
 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:30:49.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.18.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 17 maja 2016 r.
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Goszczyn za 2015 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:29:20.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 12 maja 2016 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 rok 17.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:27:38.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 12 maja 2016 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 rok 16.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:25:20.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 rok 15.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:22:34.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.14.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 rok 14.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:19:03.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca 2016 r.
 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:17:54.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca 2016 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych 12.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:17:03.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.11.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca 2016 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 rok 11.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:15:32.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:14:02.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 lutego 2016 r.
 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert składanych w postępowaniach.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:13:14.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 lutego 2016 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 r. 88.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:11:17 | Data modyfikacji: 2016-07-08 11:12:24.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 lutego 2016 r.
 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 r. 7.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:06:11 | Data modyfikacji: 2016-07-08 11:09:01.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 1 lutego 2016 r.
 w sprawie dostosowania planów fiansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 10:53:28.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 1 lutego 2016 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 10:42:06 | Data modyfikacji: 2016-07-08 10:42:43.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 stycznia 2016 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 10:40:14 | Data modyfikacji: 2016-07-08 10:41:04.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.3.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 12 stycznia 2016 r.
 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.;..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 10:38:43 | Data modyfikacji: 2016-07-08 10:39:40.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.2.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 4 stycznia 2016 r.
 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 10:31:02.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.2016 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 4 stycznia 2016 r.
 w sprawie przyjęcia planu fiansowego Urzedu Gminy w Goszczynie na 2016 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:47:59 | Data modyfikacji: 2016-07-08 10:33:19.
Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:47:59
Data modyfikacji: 2016-07-08 10:33:19
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska