2016

Uchwała Nr XII.60.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
27 stycznia 2016 roku
 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:53:42.
Uchwała Nr XII.61.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
27 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla gminy Goszczyn

Plan gospodarki niskoemisyjnej

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:54:40 | Data modyfikacji: 2016-02-12 09:57:31.
Uchwała Nr XII.62.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
27 stycznia 2016 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2016.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-02-12 09:58:10.
Uchwała Nr XIII.63.2016 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 marca 2016 roku
 w sprawie zmian w Statucie GOPS w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:10:52 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:22:33.
Uchwała Nr XIII.64.2016 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 marca 2016 roku
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2016.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:11:10 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:23:38.
Uchwała Nr XIII.65.2016 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 marca 2016 roku
 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:11:20 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:24:19.
Uchwała Nr XIV.66.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
16 maja 2016 roku
 w spawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:12:22 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:25:35.
Uchwała Nr XV.67.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oaz sprawozdania finansowego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:13:31 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:27:35.
Uchwała Nr XV.68.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publiczne za 2015 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:13:46 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:28:52.
Uchwała Nr XV.69.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ za 2015 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:13:55 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:29:59.
Uchwała Nr XV.70.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:14:09 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:32:11.
Uchwała Nr XV.71.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2016....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:14:25 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:35:26.
Uchwała Nr XV.72.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:14:39 | Data modyfikacji: 2016-07-06 11:36:12.
Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:14:39
Data modyfikacji: 2016-07-06 11:36:12
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska