Referendum 6 września 2015 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu
ogólnokrajowego referendum
 referendum__postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-07-28 10:36:18.
Informacja o granicach obwodów do głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw
referendum
 Informacja wójta o obwodach.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-07-28 10:37:46.
Zarządzenie Nr OR.0050.36.2015 z dnia 14 sierpnia
2015r.
 Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 08:38:45 | Data modyfikacji: 2015-08-19 09:52:38.
Zarządzenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 3
września 2015r.
 Zarządzenie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-09-04 09:39:17.
Data wprowadzenia: 2015-09-04 09:39:17
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska