Ochrona Środowiska

Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o
mocy 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
zapewniającą poprawną pracę oraz
zabezpieczającą mienie na działce nr ew. 71 w
miejscowości Olszew.

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.jpg

Informacja - wszczęcie postępowania

Opinia - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

Opinia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Protest

Odpowiedź Inwestora na protest

Obwieszczenie

Odpowiedż inwestora do wezwania z dnia 23.08.2019r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOSZCZYN z dnia 30 września 2019r...pdf

Scan decyzja środowiskowa 30.10.2019r..pdf

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia..pdf

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:05:16.
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOSZCZYN na lata
2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022
 4.Prognoza do POŚ Goszczyn 26.03.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:13:40.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOSZCZYN
na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022
 2.POŚ Gmina Goszczyn 26.03.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:12:48.
Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:12:48
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska