2015

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 grudnia 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 64.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:20:25.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.63.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 grudnia 2015r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 63.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:17:43.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.62.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 grudnia 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 62..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:16:27.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.61.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 21 grudnia 2015r.
 zmieniające zarządzające w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucji kultury.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:00:34.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.60.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 8 grudnia 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 60.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:57:14.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.59.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 8 grudnia 2015r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 59.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:56:10.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.58.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 8 grudnia 2015r.
 w sprawie terminów odprowadzania relizowanych przez jednostki budżetowe dochodów.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:54:35.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.57.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 listopada 2015r.
 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Goszczyn 57.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:53:12.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.56.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 listopada 2015r.
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Goszczyn 56.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:45:50.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.55.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 18 listopada 2015r.
 w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:43:55.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.54.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 54.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:42:39.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.53.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r.
 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2016 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:41:34.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 13 listopada 2015r.
 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn 52.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:39:53.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.51.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 20 października 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r. 51.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:35:16.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.50.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 20 października r.
 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 50.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:27:16.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.49.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 5 października 2015r.
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:25:46.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.48.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 września 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 48.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:24:36.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.47.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 września 2015r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok 47.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:23:34.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.46.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 4 września 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r. 46.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:22:08.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.45.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 4 września r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 45.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:18:31.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.44.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 3 września 2015r.
 w sprawie zmiany Zarządzenia OR.0050.36.2015.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:10:11.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.43.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 sierpnia2015r.
 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Goszczyn 43.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:08:55.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.41.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 sierpnia2015r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2015r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 11:16:16.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.40.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 sierpnia2015r.
 w sprawie powołania komisji likwidacynej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 11:12:12.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.39.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 21 sierpnia 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r. ...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 11:10:25.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.38.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 18 sierpnia 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 11:02:58.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.37.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 18 sierpnia2015r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok,.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:58:54.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 14 sierpnia 2015r.
 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Goszczyn do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzien 6 września 2015 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:55:38.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 lipca 2015r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:51:45.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.34.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 lipca 2015r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:46:47.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 21 lipca 2015r.
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami....PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:44:11.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 20 lipca 2015r.
 w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:35:54.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 20 lipca 2015r.
 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, procedury alarmowej i sprawozdania rocznego w Urzędzie GG.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:32:32.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 15 lipca 2015r.
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:24:46.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28a.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 czerwca 2015r.
 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwa w Gminie Goszczyn..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 10:06:01.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.29.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 9 lipca 2015 r.
 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Goszczyn..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:52:52 | Data modyfikacji: 2015-10-14 09:53:09.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 czerwca 2015 r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:43:55.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.27.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 czerwca 2015 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:41:47.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26A.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 15 czerwca 2015 r.
 w sprawie przeprowadzenia częściowego skontrum dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzedzie Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:32:32.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 1 czerwca 2015 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:27:44.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.25.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 1 czerwca 2015 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 09:23:10.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 22 maja2015 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:56:58.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.23.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:56:33.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Goszczyn za 2014 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:56:12.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 18 maja2015 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:55:49.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:55:29.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie dostsowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:55:12.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.18.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:54:55.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 5 maja 2015 r.
 w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Goszczyn do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:54:38 | Data modyfikacji: 2015-05-29 12:08:11.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 kwietnia2015 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowe Gminy Goszczyn na 2015 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:54:22.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:54:03.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.14.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 20 kwietnia2015 r.
 w sprawie powołania obwodowych komisi wyborczych na terenie gminy Goszczyn do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maa 2015r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:48:12 | Data modyfikacji: 2015-05-29 12:13:37.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 7 kwietnia 2015 r.
 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego...PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:47:38 | Data modyfikacji: 2015-05-29 12:16:42.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca 2015 r.
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:47:03 | Data modyfikacji: 2015-05-29 12:18:34.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.11.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:46:45.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie dostosowania planów finansowyc do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:45:22.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckie w sołectwach Gminy Goszczyn

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:45:03.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie dostosowania planów finansowyc do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:44:44.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 22stycznia 2015 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:44:27.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:44:06.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:43:47.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.3.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015r.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:43:21.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.2.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2 stycznia 2015 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administraci rządowe oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:28:08.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 2 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-29 11:23:54 | Data modyfikacji: 2015-05-29 11:32:42.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2015 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 27 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2015 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2014 rok

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2014 rok

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-14 11:27:36 | Data modyfikacji: 2015-05-29 11:46:09.
Data wprowadzenia: 2015-05-14 11:27:36
Data modyfikacji: 2015-05-29 11:46:09
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska