Wybory samorządowe 2014

Protokoły wyników głosowania z wyborów
samorządowych

Protokół z wyborów Wójta z 30 listopada 2014roku.pdf

Protokół z wyborów do Rady Gminy.PDF

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-12-04 09:00:15.
Gminna Komisja Wyborcza w Goszczynie

Informacja o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.docx

Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych.docx

Losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Goszczyn.docx

Uchwała Gminne Komisji Wyborczej w Goszczynie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na zień 16 listopada 2014 r..PDF

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Goszczynie w sprawie nadania numerów zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów wyborczych.PDF

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goszczynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Goszczyn.doc

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goszczynie z dnia 27 pażdziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Goszczyn.doc

UCHWAŁA GKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Goszczyn.docx

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-09-29 12:14:13 | Data modyfikacji: 2014-09-29 12:18:36.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków komisji wyborczych,
wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania
terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej.doc

Zgłoszenie kandydzta na członka terytorialnej komisji wyborczej.doc

Zgłoszenie na członka obwodowej komisji wyborczej.doc

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych.docx

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 08:53:57 | Data modyfikacji: 2014-09-17 08:58:24.
Obwieszczenia Wójta Gminy Goszczyn

Obwieszczenie - okręgi wyborcze

Obwieszczenie - miejsca plakatowania

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc

Załącznik do wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców - pisemna deklaracja.doc

O B W I E S Z C Z E N I E o numerach i granicach obwodów głosowania.docx

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-09-10 07:58:36 | Data modyfikacji: 2014-10-17 08:41:26.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20
sierpnia 2014 r.
 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-09-01 15:21:09.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych wyborców.doc

Załącznik Nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawac.doc

Załącznik Nr 3 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawac.doc

Załącznik Nr 4 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie.doc

Załącznik Nr 5 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie.doc

Załącznik Nr 6 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego.doc

Załącznik Nr 7 Oświadczenie pełnomocnika finansowego.doc

Załącznik Nr 8 Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców.doc

Załącznik Nr 9 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie.doc

Załącznik Nr 10 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:13:59 | Data modyfikacji: 2014-08-27 10:54:45.
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list
kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin z
dnia 30 czerwca 2014 r.

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych.doc

Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik Nr 1.doc

Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik Nr 2.doc

Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik Nr 3.doc

Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik Nr 4.doc

Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik Nr 5.doc

Informacja o zgłaszaniu list gmina Załącznik Nr 6.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:49:21 | Data modyfikacji: 2014-09-10 08:15:10.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta.doc

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta Załącznik Nr 1.doc

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta Załącznik Nr 2.doc

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta Załącznik Nr 3.doc

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta Załącznik Nr 4.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:48:17 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:15:33.
Wybory wójta, rady gminy, rady powiatu, sejmiku
województwa 2014

Uchwała Rady Gminy w srawie poziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze.PDF

Uchwała Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Goszczyn na stałe obwody głosowania.PDF

Komunikat komisarza o przyjmowaniu zawiadomień komitetów.docx

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:37:31 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:40:19.
Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:37:31
Data modyfikacji: 2014-08-27 08:40:19
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska