2014

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.69.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 grudnia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do Uchwały budżetowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:46:37 | Data modyfikacji: 2015-01-28 13:47:14.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.68.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 grudnia 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gm. Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:44:32 | Data modyfikacji: 2015-01-28 13:44:57.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.67.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do Uchwały Budżetowej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:32:09 | Data modyfikacji: 2015-01-28 13:33:11.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.66.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:29:44 | Data modyfikacji: 2015-01-28 13:30:10.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.65.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 17 grudnia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:27:03 | Data modyfikacji: 2015-01-28 13:27:59.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 17 grudnia 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:39:28 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:52:39.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.63.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 9 grudnia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:37:08 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:38:04.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.62.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 20 listopada 2014 r.
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:34:53 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:35:17.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.61.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 19 listopada 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:31:58 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:32:57.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.60.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 19 listopada 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:27:25 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:27:59.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.59.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 13 listopada 2014 r.
 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2015 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:24:15 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:25:41.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.58.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 13 listopada 2014 r.
 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:21:24 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:22:30.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.57.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 10 listopada 2014 r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:14:38 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:16:33.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.56.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 października 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:09:51 | Data modyfikacji: 2015-01-28 12:11:13.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.55.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 października 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 12:06:51.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.54.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 października 2014 r.
 w sprawie zmiany Zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 11:31:04.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.53.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 września 2014 r.
 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków jednostek budżetowych Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 11:24:52.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 września 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 11:14:03.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.51.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 września 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 11:09:41.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.50.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 22 września 2014 r.
 w sprawie zasad sprawdzania czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:17:52.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.49.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 22 września 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:14:52 | Data modyfikacji: 2014-10-01 11:15:41.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.48.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 22 września 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:39:23 | Data modyfikacji: 2014-10-01 11:08:40.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.47.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 10 września 2014 r.
 w sprawie przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Goszczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie za I półrocze 2014 r. Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:36:51.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.46.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Goszczyn miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów komitetów wyborczych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:27:56.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.45.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:19:21 | Data modyfikacji: 2014-10-01 10:22:28.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.44.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 sierpnia 2014 r.
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goszczyn za I półrocze 2014 roku.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 09:50:49 | Data modyfikacji: 2014-10-01 09:54:15.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.43.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 4 sierpnia2014 r.
 uchylające Zarządzenie Wójta Gminy Gszczyn w sprawie ustalenia wzoru druku wniosku o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 09:44:16.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.42.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 lipca 2014 r.
 w sprawie powołania Komisji Egzaqminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 09:41:30.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.41.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 lipca 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowe Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 09:31:14.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.40.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 28 lipca 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 09:28:44.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.39.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 7 lipca 2014 r.
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 09:23:20.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.38.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2014 r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 08:50:40 | Data modyfikacji: 2014-10-01 09:00:09.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.37.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 08:47:05.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 czerwca 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 08:42:21.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 czerwca 2014 r.
 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-10-01 08:33:02.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.34.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 18 czerwca 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowyh do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r. (2).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:43:47.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 16 czerwca 2014 r.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2014 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom ,, Wyprawka szkolna''.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:41:55.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 9 czerwca 2014 r.
 w sprawie ostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:40:37.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 9 czerwca 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok (7).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:39:19.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 maja 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r. (4).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:37:03.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.29.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 29 maja 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok (6).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:33:49.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 21 maja 2014 r.
 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego (2).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:31:09.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.27.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 21 maja 2014 r.
 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespłu Interdyscylinarnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:28:01 | Data modyfikacji: 2014-07-10 13:32:22.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 21 maja 2014 r.
 w sprawie zmiany skłądów obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Goszczyn do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:20:23.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.25.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 19 maja 2014 r.
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Goszczyn za 2013 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:17:24 | Data modyfikacji: 2014-07-10 13:18:52.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 19 maja 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r. (3).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:14:16.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.23.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 19 maja 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok (5).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:11:28.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 5 maja 2014 r.
 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:09:32.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 5 maa 2014 r.
 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:01:21.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 6 maja 2014 r.
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Goszczyn do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:59:42.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r. (2).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:57:12 | Data modyfikacji: 2014-07-10 12:58:08.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.18.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok (4).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:54:48.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 15 kwietnia 2014 r.
 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:52:49.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca 2014 r.
 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Goszczyn miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:51:36.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 marca 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Giny Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:50:09.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.14.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 marca 2014 r.
 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2013.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:41:02 | Data modyfikacji: 2014-07-10 12:46:38.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 lutego 2014 r.
 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki oganizacyne.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:32:42.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 lutego 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:31:03.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.11.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 26 lutego 2014 r.
 w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:28:55.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 6 lutego 2014 r.
 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:27:32.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 5 lutego 2014 r.
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadzeń Socjalnych Urzędu Gminy Goszczyn, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goszczynie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:23:22 | Data modyfikacji: 2014-07-10 12:24:23.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 stycznia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały bużetowej Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:20:40.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 31 stycznia 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok (2).PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:08:35 | Data modyfikacji: 2014-07-10 12:09:26.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 24 stycznia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych d uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:03:46.
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2014 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 9 stycznia 2014 r.
 w sprawie dostosowania planów finansowyh do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 12:00:49.
ZARZĄDZENIE NR 4/2014 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 9 stycznia 2014 r.
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2014 rok.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 11:57:08.
ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 2 stycznia 2014 roku

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok..doc

Zał. Nr 1 - Dochody.pdf

Zał. Nr 2 - Wydatki.pdf

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:04:42.
ZARZĄDZENIE NR 1/2014 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2014 r..doc

Zał. Nr 1 - Dochody.pdf

Zał. Nr 2 - Wydatki.pdf

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-02-12 08:59:13.
Data wprowadzenia: 2014-02-12 08:59:13
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska