2013

Nr XXII/115/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizynej Rady Gminy Goszczyn na rok 2013.jpg

Plan pracy Komisji Rewizynej Rady Gminy Goszczyn na rok 2013.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:06 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:22:33.
Nr XXII/116/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Natura..jpg

Uzasadnienie w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Natura..jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:08 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:24:21.
Nr XXII/117/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą Natura..jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:09 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:25:27.
Nr XXII/118/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulamiu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:11 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:26:25.
Nr XXII/119/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie odwołania skarbnika gminy Goszczyn.jpg

Uzasadnienie w sprawie odwołania skarbnika gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:29 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:27:36.
Nr XXIII/120/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli....2013.jpg

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli....2013 (2).jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:31 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:29:38.
Nr XXIII/121/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2013-2018.jpg

Objaśnienia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2013-2018.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:33 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:34:40.
Nr XXIII/122/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013.jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013 (2).jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013 (3).jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013 (4).jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:34 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:40:48.
Nr XXIII/123/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goszczyn.jpg

Uzasadnienie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:36 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:42:26.
Nr XXIII/124/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2013.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:38 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:43:07.
Nr XXIII/125/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
 zmieniająca uchwałę Nr XXI 106 2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:19:40 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:44:38.
Nr XXIII/126/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI 108 2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.jpg

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.jpg

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2).jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:43:52 | Data modyfikacji: 2013-04-18 12:48:35.
Data wprowadzenia: 2013-04-18 12:43:52
Data modyfikacji: 2013-04-18 12:48:35
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska