2013

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 2 stycznia 2013r.
 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2013 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 11:40:42.
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 2 stycznia 2013r.
 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:10:54.
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 30 stycznia 2013r.
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:12:55.
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 30 stycznia 2013r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2013r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:15:30.
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 31 stycznia 2013r.
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:19:33.
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 1 lutego 2013r.
 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym instytucjami kultury, dla których Gmina Goszczyn jest organizatorem oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:22:23.
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 25 lutego 2013r.
 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnik Gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:30:14.
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 4 marca 2013r.
 w sprawie planu finansowego dochodów zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 r..PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:33:09.
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Goszczyn z
dnia 11 marca 2013r.
 w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu zespołu Interdyscyplinarnego.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:36:00.
Data wprowadzenia: 2015-10-14 12:36:00
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska