2012

Nr XXI/114/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Gszczyn na rok 2013.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 15:01:20 | Data modyfikacji: 2013-04-18 15:02:13.
Nr XXI/113/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2013.jpg

Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2013 (2).jpg

Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2013 (3).jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:12:26 | Data modyfikacji: 2013-04-18 15:01:09.
Nr XXI/112/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2013-2018.jpg

Objaśnienia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2013-2018..jpg

Objaśnienia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2013-2018 (2)..jpg

Objaśnienia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2013-2018 (3)..jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:12:25 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:58:31.
Nr XXI/111/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2012.jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2012 (2).jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2012 (3).jpg

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2012.jpg

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2012 (2).jpg

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2012 (3).jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:12:19 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:53:17.
Nr XXI/110/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2012-2018.jpg

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goszczyn na lata 2012-2018.jpg

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goszczyn na lata 2012-2018 (2).jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:52 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:48:51.
Nr XXI/109/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1.jpg

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:50 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:43:59.
Nr XXI/108/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Goszczyn.jpg

Uzasadnienie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Goszczyn.jpg

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.jpg

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:49 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:41:48.
Nr XXI/107/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goszczyn.jpg

Uzasadnienie w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:44 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:38:55.
Nr XXI/106/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowaqnie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.jpg

Uzasadnienie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowaqnie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:43 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:36:39.
Nr XXI/105/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.jpg

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (2).jpg

Uzasadnienie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:41 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:34:36.
Nr XXI/104/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn.jpg

Uzasadnienie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:40 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:31:58.
Nr XXI/103/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Goszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:38 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:29:19.
Nr XXI/102/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.
 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:07:37 | Data modyfikacji: 2013-04-18 14:26:04.
Nr XX/101/2012 z dnia 21 listopada 2012r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:04:28 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:05:51.
Nr XX/100/2012 z dnia 21 listopada 2012r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:04:25 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:05:12.
Nr XX/99/2012 z dnia 21 listopada 2012r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:02:45 | Data modyfikacji: 2013-04-18 13:04:16.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 13:02:43.
XIX/97/2012 z dnia 31 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.jpg

w sprawie podziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.2.jpg

w sprawie podziału Gminy Goszczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-11-07 15:16:14 | Data modyfikacji: 2012-11-07 15:27:40.
XIX/96/2012 z dnia 31 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Goszczyn na stałe obwody głosowanie.jpg

w sprawie podziału Gminy Goszczyn na stałe obwody głosowanie.2.jpg

e

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-11-07 15:16:09 | Data modyfikacji: 2012-11-07 15:26:17.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-11-07 15:16:07.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-11-07 15:16:05.
XIII/62/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
 Uchwała Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2012 Rady Gminy Goszczyn.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:27:06 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:35:37.
XVII/93/2012
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:59:21 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:00:22.
XVII/92/2012
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:59:16 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:00:10.
XVII/91/2012 z dnia 30 lipca 2012r.
 w sprawie udostepnienia terenu boisk przyszkolnych, bieżni i zeskoku skoku w dal na cele ogólnodostępne dla społeczeństwa.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:59:15 | Data modyfikacji: 2012-11-07 15:16:52.
XVII/90/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI852012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:59:13 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:11:23.
XVI/89/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XVI-89-2012.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki,,,,.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:56 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:59:13.
XVI/88/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kszt.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:55 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:26:38.
XVI/87/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Goszczyn na lata 2012-2015.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:53 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:20:47.
XVI/86/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
 w sprawie nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny na własność Gminy Goszczyn działki położonej w miejscowości Długowola oraz upoważnienie Wójta Gminy Goszczyn do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w niniejszej sprawie.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:51 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:14:12.
XVI/85/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.rtf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:50 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:16:01.
XVI/84/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goszczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:49 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:17:50.
XVI/83/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:47 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:19:16.
XVI/82/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
 w sprawie nadania statutu SPZOZ w Goszczynie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:46 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:57:59.
XV/81/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Goszczynie.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:44 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:22:31.
XV/80/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora ZSP w Goszczynie..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:43 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:57:13.
XV/79/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:42 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:23:56.
XV/78/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
 w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą - Natura.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:55:40 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:56:30.
XV/77/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2012 - 2014.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:53:54 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:23:50.
XV/76/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goszczynie.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:53:52 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:28:48.
XV/75/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XV-75-2012.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki;;;.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:53:50 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:58:54.
XIV/74/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XIV-74-2012.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki1.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:53:49 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:58:34.
XIV/73/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

Uchwała zmieniająca WPF Nr XIV-73-2012.docx

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:53:47 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:58:19.
XIV/72/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WOŚiGW w Warszawie w kwocie 320 000 zł.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:53:45 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:55:37.
XIV/71/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy srodkow stanowiących fundusz sołecki.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:51 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:54:46.
XIV/70/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą -Natura.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:50 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:54:04.
XIV/69/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Dyrektora ZSP w Goszczynie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:48 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:53:17.
XIV/68/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
 w sprawie powołania Rady SPZOZ w Goszczynie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:45 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:52:29.
XIV/67/2012 z dnia 23 marca 2012r.
 w sprawie udostępnienia terenu boiska przyszkolnego na cele ogolnodostepne dla spoleczeństwa..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:44 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:51:48.
XIII/66/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Sielcu.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:42 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:57:27.
XIII/65/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2012.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:38 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:51:02.
XIII/64/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
 w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goszczynie realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:37 | Data modyfikacji: 2012-08-07 09:55:51.
XIII/63/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2012-2018.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:35 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:50:16.
Data wprowadzenia: 2012-08-07 08:41:35
Data modyfikacji: 2012-08-08 08:50:16
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska