2012

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.
 w sprawie ustanowienia penomocnika do spraw wyborów - urzednika wyborczego.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:20 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:21:38.
Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 1 lutego 2012r.
 w sprawie działalności obrony cywilnej i powołania FOC.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:21 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:22:55.
Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:23 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:27:54.
Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2012r. i planu finasowego dochodów Gminy Goszczyn na 2012r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:25 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:30:02.
Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 22 lutego 2012r.

zmienające uchwałę budżetową Gminy Goszczyn na rok 2012 5.jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn 5 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:26 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:32:21.
Zarządzenie Nr 5A/2012 z dnia 22 lutego 2012r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2012r. 5A.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:27 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:33:12.
Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 12 marca 2012r.
 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:28 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:34:48.
Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 12 marca 2012r.
 w sprawie zarządzenia wyboru czlonka Rady sołeckiej w sołectwie Goszczyn Gminy Goszczyn.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:30 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:36:24.
Zarządzenie Nr 7A/2012 z dnia 16 marca 2012r.
 w sprawie powołania zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. B z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 pażdziernika 20122r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:32 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:38:15.
Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 23 marca 2012r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2012 r. 8.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:33 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:41:09.
Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia z dnia 29 marca
2012r.
 Zarządzenie 9.2012.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-05-11 12:30:34 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:41:30.
Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2012r. 10.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:34 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:42:21.
Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 31 maja 2012r.
 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Goszczyn za 2011 rok.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:36 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:56:33.
Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZSP w Goszczynie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:38 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:57:56.
Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.
 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ZSP w Goszczynie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:40 | Data modyfikacji: 2012-10-09 10:59:46.
Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.
 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:42 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:01:42.
Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.
 w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Goszczyn oraz trybu pracy komisji konkursowej.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:43 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:03:17.
Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZSP w Goszczynie.jpg

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZSP w Goszczynie str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:44 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:06:32.
Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zasad postepowania w procesie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły placówki oraz nauczyciela któremu czasowo powierzono pełnienie obowiazków dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina.jpg

w sprawie zasad postepowania w procesie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły placówki oraz nauczyciela któremu czasowo powierzono pełnienie obowiazków dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym str 2.jpg

w sprawie zasad postepowania w procesie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły placówki oraz nauczyciela któremu czasowo powierzono pełnienie obowiazków dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:46 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:10:02.
Zarządzenie Nr 17A/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały bużetowej Gminy goszczyn na 2012. 17A.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:47 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:10:47.
Zarządzenie Nr 17B/2012 z dnia 30 lipca 2012r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2012r. 17B.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:48 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:11:39.
Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Goszczyn.jpg

w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Goszczyn str. 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:50 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:14:58.
Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora PSP w Sielcu.jpg

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Sielcu.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:51 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:17:22.
Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Bądkowie.jpg

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Bądkowie.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:55 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:19:30.
Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r.
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom w 2012 - Wyprawka szkolna 2012.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:57 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:20:24.
Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy goszczyn za I połrocze 2012r..jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:45:58 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:22:39.
Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSP w Goszczynie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:46:00 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:24:27.
Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej ZSP w Goszczynie.jpg

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej ZSP w Goszczynie str. 2.jpg

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej ZSP w Goszczynie str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 11:24:46 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:27:02.
Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 28 września 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn 25.jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn 25str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 11:24:53 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:28:37.
Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 28 września 2012r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2012r. 26.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 11:25:01 | Data modyfikacji: 2012-10-09 11:29:35.
Data wprowadzenia: 2012-10-09 11:25:01
Data modyfikacji: 2012-10-09 11:29:35
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska