2011

Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goszczynie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:24 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:03:43.
Zarządzenie Nr 1A/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2011 r. i planu finansowego dochodów Gminy Goszczyn na 2011r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:25 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:05:07.
Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Goszczyn.jpg

Załącznik do zarządzenia w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:26 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:07:46.
Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 10 lutego 2011r.
 3.2012.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:27 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:08:29.
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:28 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:09:25.
Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 15 lutego 2011r.
 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonego na zadanie Zakup energii elektrycznej.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:54:13 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:10:18.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2011 z dnia 30
marca 2011 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakł.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goszczyn za 2010r..doc

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2010rok..doc

załączniki do zarządzenia.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:29 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:49:58.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2011 z dnia 29
marca 2011 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011 r. i przekazaniu informacji o zmianie planu wydatków jednostko.doc

Załącznik Dochody.xls

Załącznik Wydatki.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:29 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:21:58.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2011 z dnia 12
kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2011.doc

Dochody, wydatki i inne załączniki.xls 2.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:30 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:24:01.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8A/2011 z dnia 12
kwietnia 2011 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011 r. i przekazaniu informacji o zmianie planu wydatków jednostkom organ.doc

Załącznik dochody.xls

Załącznik wydatki.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:31 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:26:18.
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie spoządzenia skonsolidowanego bilansu.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:39 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:12:31.
Zarządzenie Wójta Nr 10/2011 z dnia 30 maja 2011
r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2011..doc

Dochody, wydatki i inne załączniki..xls 2.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:06:35 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:30:11.
Zarządzenie Wójta Nr 10A/2011 z dnia 30 maja
2011 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011 r. i przekazaniu informacji o zmianie planu wydatków jednostkom orga.doc

Załącznik Dochody...xls

Załącznik Wydatki...xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:30:16 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:33:21.
Zarządzenie Wójta Nr 11/2011 z dnia 3 czerwca
2011 r.

w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011 r....doc

Załącznik Dochody....xls

Załączni Wydatki....xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 10:30:22 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:36:00.
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ZSP w Goszczynie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.jpg

Załącznik do zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ZSP w Goszczynie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:10 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:14:34.
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011 r. 13.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:12 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:15:17.
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia wzoru druku wniosku o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:16 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:16:37.
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy goszczyn regulaminu okresowej oceny pracowników.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:18 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:17:40.
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Goszczyn 2003-2908.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:19 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:18:33.
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2011 17.jpg

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2011 17 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:20 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:20:13.
Zarządzenie Nr 17A/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011 r. 17A.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:22 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:20:56.
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r..jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:24 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:22:22.
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.
 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Goszczyn miesc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:25 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:23:07.
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy goszczyn na 2011 r. 20.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:27 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:24:07.
Zarządzenie Nr 20A/2011 z dnia 19 września
2011r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.jpg

Załacznik do zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:28 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:25:40.
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy goszczyn na rok 2011 21.jpg

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy goszczyn na rok 2011 21 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:30 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:27:43.
Zarządzenie Nr 21A/2011 z dnia 30 września
2011r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011 r. 21A.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:31 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:28:28.
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 30 września 2011r.
 w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS w Urzędzie Gminy Goszczyn z dnia 12 listopada 1999r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:33 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:31:42.
Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 1 października
2011r.

w sprawie badania poziomu jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:34 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:33:47.
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:36 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:34:05.
Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 6 października
2011r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011r. 25.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:51:37 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:35:21.
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 25 października
2011r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011r. 26.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 13:34:28 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:36:11.
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 15 listopada 2011r.
 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2012r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 13:34:32 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:37:24.
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 15 listopada 2011r.
 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2002-2018.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 13:34:34 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:38:20.
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 18 listopada 2011r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011r. 29.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 13:34:36 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:39:11.
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozne w Urzędzie Gminy Goszczyn w GOPS w Goszczynie.jpg

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozne w Urzędzie Gminy Goszczyn w GOPS w Goszczynie str. 2.jpg

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Goszczyn w GOPS w Goszczynie str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 13:34:38 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:41:39.
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na 2011r. 31.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-09 13:34:40 | Data modyfikacji: 2012-10-09 13:42:25.
Data wprowadzenia: 2012-10-09 13:34:40
Data modyfikacji: 2012-10-09 13:42:25
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska