2011

Uchwała budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2011

Uchwała budżetowa gminy Goszczyn na rok 2011 Nr IV/18/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011 roku

Autopoprawka Wójta Gminy

Uzasadnienie 2011

Załączniki do uchwały budżetowej na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-03-14 08:35:30 | Data modyfikacji: 2011-03-14 08:36:45.
UCHWAŁA IV/19/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 31
STYCZNIA 2011 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:58:49 | Data modyfikacji: 2011-06-16 10:01:27.
UCHWAŁA IV/20/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 31
STYCZNIA 2011 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:58:55 | Data modyfikacji: 2011-06-16 10:01:55.
UCHWAŁA IV/21/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 31
STYCZNIA 2011 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie z siedzibą w Józefowie do majątku Gminy Goszczyn wodociągu wraz z nieruchomością w miejscowości Józefów.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:58:56 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:10:01.
UCHWAŁA IV/22/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 31
STYCZNIA 2011 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Goszczyn.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:58:57 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:11:11.
UCHWAŁA V/23/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 29
MARCA 2011 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:58:58 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:12:36.
UCHWAŁA V/24/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 29
MARCA 2011 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2011.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:58:59 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:13:35.
UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY GMINY GOZCZYN Z DNIA 29
MARCA 2011 r.

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki..doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:58:59 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:15:57.
UCHWAŁA V/26/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 29
MARCA 2011 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:59:00 | Data modyfikacji: 2011-06-16 10:05:18.
UCHWAŁA V/27/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z 29 MARCA
2011R.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:59:01 | Data modyfikacji: 2011-06-16 10:20:06.
UCHWAŁA NR V/28/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
29 MARCA 2011 r.

gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Goszczyn 1.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 09:59:01 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:17:52.
UCHWAŁA V/29/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29
marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2011.doc

Dochody, wydatki i inne załączniki.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:05:41 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:53:20.
UCHWAŁA V/30/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 29
MARCA 2011 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:05:45 | Data modyfikacji: 2011-06-16 10:06:32.
UCHWAŁA Nr VI/31/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
3 CZERWCA 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goszczyn w latach 2011 – 2016.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:05:48 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:20:57.
UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
3 CZERWCA 2011 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Goszczyn oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:07:58 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:21:58.
UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
3 CZERWCA 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:08:00 | Data modyfikacji: 2011-06-20 11:22:55.
UCHWAŁA VI/34/2011 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 3
CZERWCA 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2011..doc

Dochody, wydatki i inne załączniki...xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:08:01 | Data modyfikacji: 2011-06-20 10:54:21.
VII/35/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:59:43 | Data modyfikacji: 2012-08-08 09:40:28.
VII/36/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:59:46 | Data modyfikacji: 2012-08-08 09:32:41.
VII/37/2012 z dnia 28 czerwca 2011r.
 o zmianie Uchwały Nr IV202011 Rady Gminy goszczyn z dnia 31 stycznia 2011 r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:59:49 | Data modyfikacji: 2012-08-08 09:31:33.
VII/38/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.
 w sprawie zatwierdzenia projektu - Zadbajmy o to co najcenniejsze edukacje Naszych dzieci.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:59:51 | Data modyfikacji: 2012-08-08 09:33:54.
VII/39/2012 z dnia 28 czerwca 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:59:53 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:04:37.
VIII/40/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.
 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Goszczyn.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:59:57 | Data modyfikacji: 2012-08-08 09:37:00.
VIII/41/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 o zmianie Uchwaly Nr VII372011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2011 r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:59:59 | Data modyfikacji: 2012-08-08 09:34:54.
VIII/42/2012 z dnia 31 sierpnia 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:02 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:05:59.
VIII/43/2012 z dnia 31 sierpnia 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:04 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:06:20.
IX/44/2011 z dnia 6 października 2011 r.
 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie goszczyn.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:09 | Data modyfikacji: 2012-08-08 09:38:22.
IX/45/2011 z dnia 6 października 2011r.

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr IX-45-2011.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki ..xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:21 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:02:15.
IX/46/2011 z dnia 6 października 2011r.

Uchwała zmieniająca WPF Nr IX-46-2011.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki-.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:23 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:15:11.
X/47/2011 z dnia 25 października 2011 r.
 w sprawie przystąpienia Gminy goszczyn do projektu - wsparcie przedszkola w miejscowości Badków w celu poprawy dostepności do edukacji przedszkolnej w Gminie Goszczyn.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:25 | Data modyfikacji: 2012-08-08 09:39:21.
X/48/2011 z dnia 25 października 2011r.

Uchwała zmieniająca WPF Nr X-48-2011.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki=.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:27 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:16:36.
X/49/2011 z 25 paźdzernika 2011r.

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr X-49-2011.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki,,.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:29 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:06:51.
XI/50/2012 z dnia 18 listopada 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:31 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:09:26.
XI/51/2011 z dnia 18 listopada 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:32 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:09:41.
XI/52/2011 z dnia 18 listopada 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:34 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:09:55.
XI/53/2011 z dnia 18 listopada 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:36 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:10:13.
XI/54/2011 z dnia 18 listopada 2011r.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:38 | Data modyfikacji: 2012-08-07 10:10:22.
XI/55/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

Uchwała zmieniająca WPF Nr XI-55-2011.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki;.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:40 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:10:44.
XI/56/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XI-56-2011.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki..,.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:00:41 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:04:23.
XII/57/2011

Uchwała zmieniająca WPF Nr XII-57-2011.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki'.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:12:44 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:13:05.
XII/58/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Nr XII-58-2011.docx

Dochody, wydatki i inne załączniki,,,.xls

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:12:46 | Data modyfikacji: 2012-08-08 08:08:55.
XII/59/2011
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:12:47 | Data modyfikacji: 2012-08-07 12:13:50.
XII/60/2011
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:12:49 | Data modyfikacji: 2012-08-07 12:14:06.
XII/61/2011
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:12:50 | Data modyfikacji: 2012-08-07 12:14:20.
Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:12:50
Data modyfikacji: 2012-08-07 12:14:20
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska