2010

Zarządzenie Nr 1/ 2010 z dnia 2 lutego 2010r.
 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami...jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 12:02:20 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:17:57.
Zarządzenie Nr 1A/ 2010 z dnia 2 lutego 2010r.
 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Goszczynie na 2010r. i planu finansowego dochodów Gminy Goszczyn na 2010 r. 1A.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 12:02:46 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:18:58.
Zarządzenie Nr 2/ 2010 z dnia 2 lutego 2010r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goszczyn.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:11:58 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:19:39.
Zarządzenie Nr 3/ 2010 z dnia 3 lutego 2010r.
 w sprawie działalności obrony cywilnej i powołania FOC ..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:00 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:21:46.
Zarządzenie Nr 4/ 2010 z dnia 1 marca 2010r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w przetargu nieoraniczonym na zadania Zakup energii elektrycznej..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:20 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:22:38.
Zarządzenie Nr 5/ 2010 z dnia 4 marca 2010r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn5.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:12 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:23:54.
Zarządzenie Nr 6/ 2010 z dnia 18 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 18 marca 2010 roku

Sprawozdanie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Sprawozdanie Gminna Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie str. 1

Sprawozdanie str. 2

Sprawozdanie str. 3

Sprawozdanie str. 4

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-05-12 12:30:06 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:24:34.
Zarządzenie Nr 7/ 2010 z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 7.jpg

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 7 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:02 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:28:47.
Zarządzenie Nr 8/ 2010 z dnia 31 marca 2010r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 8.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:05 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:30:08.
Zarządzenie Nr 9/ 2010 z dnia 9 kwietnia 2010r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.jpg

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:13 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:33:00.
Zarządzenie Nr 10/ 2010 z dnia 9 kwietnia 2010r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:47:47 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:34:38.
Zarządzenie Nr 11/ 2010 z dnia 13 kwietnia 2010r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Goszczynie..jpg

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Goszczynie. str2.jpg

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Goszczynie. str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:04 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:37:20.
Zarządzenie Nr 12/ 2010 z dnia 16 kwietnia 2010r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w ZSP w Goszczynie..jpg

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w ZSP w Goszczynie. str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:46:59 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:39:41.
Zarządzenie Nr 13/ 2010 z dnia 6 maja 2010r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Goszczynie 13.jpg

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Goszczynie 13 str 2.jpg

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Goszczynie 13 str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:07 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:46:51.
Zarządzenie Nr 14/ 2010 z dnia 10 maja 2010r.
 14-2010.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:09 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:47:34.
Zarządzenie Nr 15/ 2010 z dnia 25 maja 2010r.
 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Goszczyn.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-05-06 08:22:53 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:50:25.
Zarządzenie Nr 16/ 2010 z dnia 31 maja 2010r.
 w sprawie dostosowania planów fiansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 16.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:15 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:51:23.
Zarządzenie Nr 17/ 2010 z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych...jpg

Załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.jpg

Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:16 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:54:21.
Zarządzenie Nr 18/ 2010 z dnia 1 czerwca 2010r.
 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu rolnego w 2010r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:18 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:55:43.
Zarządzenie Nr 19/ 2010 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 19.jpg

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 19 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:39 | Data modyfikacji: 2012-10-10 09:58:47.
Zarządzenie Nr 19A/ 2010 z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu ...jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:41 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:00:05.
Zarządzenie Nr 20/ 2010 z dnia 25 czerwca 2010r.
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 20.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:43 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:01:50.
Zarządzenie Nr 21/ 2010 z dnia 28 czerwca 2010r.
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 21.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:44 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:02:43.
Zarządzenie Nr 22/ 2010 z dnia 30 czerwca 2010r.
 w sprawie zmian w planach finansowych po stronie wydatków.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:46 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:08:53.
Zarządzenie Nr 23/ 2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 23.jpg

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 23 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:47 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:10:34.
Zarządzenie Nr 24/ 2010 z dnia 30 czerwca 2010r.
 w sprawie dostosowania planów fiansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 24.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:49 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:11:32.
Zarządzenie Nr 25/ 2010 z dnia 27 lipca 2010r.
 w sprawie dostosowania planów fiansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 i zmian w planach finansowych po stronie wydatków 25.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:50 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:12:21.
Zarządzenie Nr 26/ 2010 z dnia 27 września
2010r.
 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Goszczyn miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych...jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:52 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:13:22.
Zarządzenie Nr 26A/ 2010 z dnia 17 sierpnia
2010r.
 w sprawie ustalenia wzoru druku wniosku o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:54 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:14:42.
Zarządzenie Nr 27/ 2010 z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 27.jpg

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. 27 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:55 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:17:06.
Zarządzenie Nr 28/ 2010 z dnia 29 września
2010r.

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.10.2010r..jpg

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.10.2010r. str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:57 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:18:59.
Zarządzenie Nr 29/ 2010 z dnia 29 września
2010r.
 w sprawie dostosowania planów fiansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 i zmian w planach finansowych po stronie wydatków 29.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:12:58 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:20:08.
Zarządzenie Nr 30/ 2010 z dnia 22 października
2010r.

w sprawie okreslenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnospawnych dla szkół i przedszkoli.jpg

w sprawie okreslenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnospawnych dla szkół i przedszkoli str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:02 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:21:42.
Zarządzenie Nr 31/ 2010 z dnia 29 paźdzernika
2010r.
 w sprawie dostosowania planów fiansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 i zmian w planach finansowych po stronie wydatków 31.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:04 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:30:30.
Zarządzenie Nr 32/ 2010 z dnia 15 listopada
2010r.
 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i projektu WPF Gminy goszczyn na lata 2011-2018.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:05 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:31:38.
Zarządzenie Nr 33/ 2010 z dnia 18 listopada
2010r.
 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Goszczyn stanowiących własność Gminy Goszczyn.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:07 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:32:35.
Zarządzenie Nr 34/ 2010 z dnia 19 listopada
2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 34.jpg

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 34 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:08 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:34:32.
Zarządzenie Nr 35/ 2010 z dnia 19 lutego 2010r.
 w sprawie dostosowania planów finansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 i zmian w planach finansowych po stronie wydatków 35.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:10 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:35:36.
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 1 grudnia 2010r.
 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Goszczyn.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:11 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:36:30.
Zarządzenie Nr 37/ 2010 z dnia 6 grudnia 2010r.
 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:12 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:37:33.
Zarządzenie Nr 38/ 2010 z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie gminy Goszczyn i GOPS w Goszczynie..jpg

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie gminy Goszczyn i GOPS w Goszczynie. str 2.jpg

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie gminy Goszczyn i GOPS w Goszczynie. str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:14 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:50:48.
Zarządzenie Nr 39/ 2010 z dnia 20 grudnia 2010r.
 w sprawie dostosowania planów fiansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 i zmian w planach finansowych po stronie wydatków 39.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:16 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:51:34.
Zarządzenie Nr 40/ 2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdan budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową 40.jpg

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdan budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową 40 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:17 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:53:18.
Zarządzenie Nr 41/ 2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 41.jpg

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Goszczyn na rok 2010 41 str 2.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:21 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:55:00.
Zarządzenie Nr 42/ 2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP z terenu Gminy Goszczyn.jpg

w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP z terenu Gminy Goszczyn str 2.jpg

w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP z terenu Gminy Goszczyn str 3.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:13:23 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:57:40.
Zarządzenie Nr 44/ 2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie dostosowania planów fiansowych do uchwały budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2010 44.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 10:55:25 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:58:21.
Zarządzenie Nr 45/ 2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki)racunkowowści dotyczących projektu - Rozwój e-usług w zakresie obsługi mieszkańców gminy i interesantów.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 10:55:27 | Data modyfikacji: 2012-10-10 10:59:15.
Data wprowadzenia: 2012-10-10 10:55:27
Data modyfikacji: 2012-10-10 10:59:15
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska