2010

UCHWAŁA NR XXXII/151/2010 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 4 marca 2010 r.
 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji SPZOZ w Grójcu.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-04-12 12:31:17 | Data modyfikacji: 2010-04-12 12:32:04.
UCHWAŁA Nr XXXIV/161/ 2010 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2010 r.
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2009..doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-05-06 09:53:36 | Data modyfikacji: 2010-05-06 09:54:45.
UCHWAŁA NR XXXIV/162/2010 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 30 kwietnia 2010 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych.rtf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-05-06 09:54:13.
UCHWAŁA NR XXXI/148/2010 Z DNIA 12 STYCZNIA 2010
R.

Uchwała Budżetowa Gminy-druk.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:40:49 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:58:05.
UCHWAŁA NR XXXI/149/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 12 STYCZNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:41:39.
UCHWAŁA NR XXXI/150/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 12 STYCZNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:41:57.
UCHWAŁA NR XXXII/152/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010 R.

Uchwała w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:43:24 | Data modyfikacji: 2011-01-17 11:19:04.
UCHWAŁA NR XXXII/153/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010 R.

Uchwała- zmiana nazw miejscowości.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:43:49 | Data modyfikacji: 2011-01-17 11:17:40.
UCHWAŁA NR XXXII/154/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010 R.

oddanie w użytkowanie-2.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:50:31 | Data modyfikacji: 2011-01-17 11:15:14.
UCHWAŁA NR XXXII/155/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010R.

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:50:48 | Data modyfikacji: 2011-01-17 11:12:35.
UCHWAŁA NR XXXII/156/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010 R.

Uchwała XXXII 156 2010 z dnia 4 marca 2010.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:51:11 | Data modyfikacji: 2011-01-17 11:20:30.
UCHWAŁA NR XXXIII/157/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 30 MARCA 2010 R.

Uchwała w spr.zatwierdzenia Planu Odnowy Msc.Bądków.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:56:36 | Data modyfikacji: 2011-01-17 11:22:54.
UCHWAŁA NR XXXIII/ 158/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 30 MARCA 2010 R.

Uchwała w spr.zatwierdzenia Planu Odnowy Msc.Sielec.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:57:17 | Data modyfikacji: 2011-01-17 11:24:38.
UCHWAŁA NR XXXV/163/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 31 MAJA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:57:30 | Data modyfikacji: 2011-01-14 13:00:29.
UCHWAŁA NR XXXV/164/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 31 MAJA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:01:19 | Data modyfikacji: 2011-01-14 13:04:12.
UCHWAŁA NR XXXV/165/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 31 MAJA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:05:15.
UCHWAŁA NrR XXXV/166/2010 z dnia 31 maja 2010 r.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grojeckiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:05:32 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:30:30.
UCHWAŁA NR XXXVI/167/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Goszczyn na lata 2010 -2018.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:06:11 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:31:30.
UCHWAŁA NR XXXVI/168/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lakalnych.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:06:25 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:33:10.
UCHWAŁA NR XXXVI/169/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie okreslenia szczegołowego sposobu konsultowania z organiazacjami pozarządowymi i podmiotami.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:06:35 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:34:05.
UCHWAŁA NR XXXVI/171/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie przyjecia statutu związku międzygminnego pod nazwą - Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:08:59 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:36:28.
UCHWAŁA NR XXXVI/171/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 zmieniajaca uchwałę Nr XIX9608 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 września 2008r..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:09:23 | Data modyfikacji: 2012-08-08 11:08:45.
UCHWAŁA NR XXXVI/172/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 27 LIPCA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:09:41.
UCHWAŁA NR XXXVI/173/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi grójeckiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych...jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:10:01 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:38:52.
UCHWAŁA NR XXXVI/174/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 27 LIPCA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:10:14.
UCHWAŁA NR XXXVII/176/2010 z dnia 19 sierpnia
2010 r.
 w sprawie zatwierdzenia zmian a Planie Odnowy Miejscowości Sielec na lata 2010 - 2018...jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:17:00 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:43:07.
UCHWAŁA XXXVII/178/2010 z dnia 19 sierpnia 2010
r.
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Goszczyn na lata 2010 - 2018..jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:17:28 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:48:11.
UCHWAŁA NR XXXVII/178/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 19 SIERPNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:17:41.
UCHWAŁA NR XXXVII/179/2010 z dnia 19 sierpnia
2010 r.
 w sprawie zobowiązania dyrektora PSP w Bądkowie do udostępniania PSP w Bądkowie na potrzeby świetlicy wiejskiej.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:18:02 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:49:13.
UCHWAŁA NR XXXVIII/180/2010 z dnia 29 września
2010 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspolnej modernizacji dróg gminnych przez Gminę Goszczyn z Gminą Promna.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:21:41 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:50:29.
UCHWAŁA NR XXXVIII/181/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 29 WRZEŚNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:22:29.
UCHWAŁA NR XXXVIII/182/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 29 WRZEŚNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:22:47.
UCHWAŁA NR XXXIX/183/2010 z dnia 29 października
2010 r.
 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Goszczyn z organiazacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na 2011 rok.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:26:00 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:51:41.
UCHWAŁA XXXIX/184/2010 z dnia 29 października
2010 r.
 w sprawie wspołdziałania z gminami - Mogielnica i tarczyn przy reazlizacji partnerskiego projektu pod nazwą - Odnawialne żródła energii - partnerstwo, środowisko, sukces.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:26:48 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:52:50.
UCHWAŁA XXXIX/185/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
29 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

Uchwała Rady Gmniy Goszczyn z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:27:47 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:42:46.
UCHWAŁA NR XXXIX/186/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

Uchwała Rady Gmniy Goszczyn z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:28:09 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:44:46.
UCHWAŁA NR XXXIX/187/2010 z dnia 29 października
2010 r.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na reazlicaję zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych...jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:28:24 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:59:33.
UCHWAŁA NR XXXIX/188/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:28:35.
UCHWAŁA NR I/1/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 1
GRUDNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:31:34.
UCHWAŁA NR I/2/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 1
GRUDNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:31:50.
UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 1
GRUDNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:32:01.
UCHWAŁA II/4/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:32:58 | Data modyfikacji: 2011-01-17 09:55:38.
UCHWAŁA II/5/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:33:17 | Data modyfikacji: 2011-01-17 09:57:38.
UCHWAŁA II/6/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:33:28 | Data modyfikacji: 2011-01-17 09:59:39.
UCHWAŁA NR II/7/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.DOC

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:33:37 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:01:02.
UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn.DOC

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:33:52 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:02:30.
UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy Goszczyn.DOC

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:34:01 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:07:04.
UCHWAŁA NR II/11/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
6 GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu wg których odbywa się zwrot kosztów przejazdów służbowych radnych samochodem nie będącym własnością gminy.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:34:12 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:09:23.
UCHWAŁA NR II/10/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
6 GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom biorącym udział w sesji Rady Gminy Goszczyn.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:34:27 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:10:56.
UCHWAŁA NR II/12/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
6 GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Goszczyn.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:34:36 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:14:32.
UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
6 GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie przyznania limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Goszczyn.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:34:45 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:17:02.
UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
20 GRUDNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:35:15.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
20 GRUDNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:35:36.
UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
20 GRUDNIA 2010 R.
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:35:50.
UCHWAŁA III/17/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 20
GRUDNIA 2010 R.

Uchwała Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:35:59 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:30:46.
UCHWAŁA NR XXXVII/175/2010 z dnia 19 sierpnia
2010 r.
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Bądków na lata 2010 -2018...jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:40:11 | Data modyfikacji: 2012-08-08 10:41:16.
Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:40:11
Data modyfikacji: 2012-08-08 10:41:16
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska