Gospodarka odpadami

Zasady płatności za odpady komunalne od 2017
roku

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 09:02:50.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Goszczyn

Uchwała Nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 czerwca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:45:23 | Data modyfikacji: 2015-05-27 14:46:59.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Goszczyn w 2015 r

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Goszczyn w 2015 r

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 12:56:22.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Goszczyn - II półrocze 2014 r.
 Harmonogram Goszczyn 2014-II.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-02 12:31:41.
Informacja

Z dniem 1 stycznia 2014 r. prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goszczyn przejął Związek Międzygminny ,,Natura''. W związku z powyższym wswzystkie sprawy z tym związane należy zgłaszać do Związku.

 

Związek Międzygminny pod nazwą "Natura"

05-600 Grójec
ul. Mszczonowska 23
NIP 797 20 51 709
REGON 146731578

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grójcu nr 64 9128 0002 2001 001 8 8359 0001
oraz w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 75 9130 0003 2001 0015 3243 0001

tel: (48) 332 94 65
(48) 332 21 24
fax: (48) 332 06 68
strona internetowa: www.natura.grojec.org.pl
email: natura@grojec.org.pl

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2014-07-02 12:28:08.
Rejestr Dziłalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Goszczyn stan na
8.04.2013

Rejestr Działalności Regulowanej stan na 31.07.2014 rok

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-08 09:29:03.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-03-12 11:23:56.
Uchwały w 2008 roku

Uchwała Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Goszczyn na lata 2008 - 2011w perspektywie 2019 roku

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 11:49:15.
Uchwały w 2009 roku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Załącznik do uchwały - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy

Załącznik nr 1 wymagania dla przedsiębiorców

Załącznik nr 2 wymagania dla przedsiębiorców

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-01-27 11:38:46.
Data wprowadzenia: 2010-01-27 11:38:46
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska