Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 5
października 2009 r.
 Obwieszczenie.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Autor: Stanisław Wiśniewski | Data wprowadzenia: 2009-10-29 11:30:18 | Data modyfikacji: 2009-10-29 11:34:41.
Wykaz punktów odbioru zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
 Wykaz punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2009-12-01 10:40:56 | Data modyfikacji: 2009-12-01 10:44:11.
Ankieta uczestnika projektu " Zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy
Goszczyn poprzez wykorzystanie źródeł energii
odnawialnej"
 ANKIETA do kolektorów.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-04-07 14:56:28.
OGŁOSZENIE O EUROPEJSKIM TYGODNIU SPORTU
 wykaz imprez mazowieckiego stmig 1.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-05-06 08:30:33 | Data modyfikacji: 2010-05-10 15:26:56.
IV KONFERENCJA SADOWNICZA Goszczyńskie sady –
drogą do sukcesu 5 czerwiec 2010 Sala sportowa w
Goszczynie Wstęp wolny !
 Goszczyn 05.06.2010 konferencja.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-05-06 09:18:18.
Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży w
2010 roku

Wykaz nieruchomości przekazanych do sprzedaży z dnia 1 września 2010 roku

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-09-16 10:34:04.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż działki

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż działki

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2010-10-20 10:24:34.
Projekt uchwały
 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-03-14 13:45:00 | Data modyfikacji: 2011-03-14 13:45:39.
Zaproszenie na XII Przegląd Okiestr Dętych
Powiatu Grujeckiego

Zaroszenie na XII Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Grójeckiego

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-06-24 09:25:44.
Zawiadomienia Wójta Gminy Goszczyn o wszczęciu
postępowania administacyjnego

Zawiadomienie-Goszczyn.doc

Zawiadomienie ul.Piekarska

Zawiadomienie ul.Przybyszewska

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-08-01 12:35:53 | Data modyfikacji: 2011-08-01 12:43:28.
Obwieszczenia Wójta Gminy Goszczyn o wszczęciu
postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Goszczyn

Obwieszczenie ul. Piekarska

Obwieszczenie ul.Przybyszewska

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-08-01 12:38:27 | Data modyfikacji: 2011-08-01 12:41:17.
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
 Decyzja-Goszczyn Wod.Przybyszewska.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-08-01 14:38:51 | Data modyfikacji: 2011-08-01 14:41:19.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Obwieszczenie-Decyzja.Goszczyn Wod.Przybyszewska.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-08-01 14:41:47 | Data modyfikacji: 2011-08-01 14:42:34.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Obwieszczenie-Decyzja.Goszczyn Wod.Piekarska..doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-08-03 14:27:09 | Data modyfikacji: 2011-08-03 14:28:35.
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
 Decyzja-Goszczyn Wod.Piekarska..doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-08-03 14:28:54 | Data modyfikacji: 2011-08-03 14:29:54.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach ul. Strupiechowska

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Punkcie Przedszkolnym w Sielcu

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań

 Obwieszczenie-Decyzja.Goszczyn ul. Strupiechowska.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-08-09 09:36:48 | Data modyfikacji: 2011-08-09 09:37:46.
Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia ul. Strupiechowska
 Decyzja-Goszczyn ul. Strupiechowska.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-08-09 09:36:54 | Data modyfikacji: 2011-08-09 09:40:49.
Zawiadominenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 12
września 2011 r.
 Zawiadomienie Wójta GminyGoszczyn z dnia 12 września 2011 r..doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-09-12 14:32:05 | Data modyfikacji: 2011-09-12 14:32:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 12
września 2011 r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 12 września 2011r..doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-09-12 14:44:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14
września 2011 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14 września 2011 r.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14 września 2011 r...doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-09-14 14:25:47 | Data modyfikacji: 2011-09-14 14:30:00.
Zawiadomienie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14
września 2011 r.
 Zawiadomienie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 14 września 2011 r..doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2011-09-14 14:25:52 | Data modyfikacji: 2011-09-14 14:26:52.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi -
pełnienie funkcji koordynatora projektu pn."
Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w
Gminie Goszczyn poprzez uruchomienie punktu
przedszkolnego w miejscowości Sielec".

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 1

Zapytanie ofertowe2

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 14:46:36 | Data modyfikacji: 2012-01-12 14:50:28.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi –
pełnienie funkcji koordynatora projektu pt.
„Wsparcie przedszkola w miejscowości Bądków w
celu poprawy dostępności do edukacji
przedszkolnej w Gminie Goszczyn"

Zapytanie

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-01-16 14:13:30 | Data modyfikacji: 2012-01-16 14:15:34.
Zapytanie ofertowe na zakupa materiałów
biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy cz.1

Formularz ofertowy cz.2

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-01-19 11:20:14 | Data modyfikacji: 2012-01-19 11:23:30.
Dokumenty rekrutacyjne do projektu pn. "Poprawa
dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie
Goszczyn poprzez uruchomienie punktu
przedszkolnego w miejscowości Sielec"

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Oświadczenie o średniomiesięcznych dochodach

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-02-14 13:41:20 | Data modyfikacji: 2012-07-27 09:40:01.
`Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi -
przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach
projekty pt. "Poprawa dostępności edukacji
przedszkolnej w Gminie Goszczyn poprzez
uruchomienie punktu przedszkolnego w miejscowości
Sielec".

Zapytanie na przeprowadzenie zajęć dodatkowych

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 2 do zapytania

Zawiadomienie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-02-22 12:54:43 | Data modyfikacji: 2012-03-06 12:53:03.
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu
komputerowego i elektronicznego dla potrzeb
realizacji projektu pt. "Poprawa dostępności
edukacji przedszkolnej w Gminie Goszczyn poprzez
uruchmienie punktu przedszkolnego w miejscowości
Sielec".

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-02-23 15:21:39 | Data modyfikacji: 2012-03-08 13:37:31.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: ”
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Goszczyn”.

Zapytanie ofertowe

Załacznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 10:34:03 | Data modyfikacji: 2012-03-08 10:35:37.
`Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów
dydaktycznych w związku z realizacją projektu
pt. "Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej
w Gminie Goszczyn poprzez uruchomienie Punktu
Przedszkolnego w miejscowości Sielec".

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów dydaktycznych

Załączniki do zapytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:00:31 | Data modyfikacji: 2012-03-23 08:09:45.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi –
przeprowadzenie spotkań psychologa z rodzicami, w
związku z realizacją projektu pn. „Poprawa
dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie
Goszczyn poprzez uruchomienie Punktu
Przedszkolnego w miejscowości Sielec”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - przeprowadzenia spotkań psychologa z rodzicami

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-03-19 09:14:23 | Data modyfikacji: 2012-04-06 12:31:30.
Zapytanie ofertowe na wposażenie placu zabaw na
potrzeby realizacji projektu pn. "Poprawa
dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie
Goszczyn poprzez uruchomienie punktu
przedszkolnego w miejscowości Sielec".

Zapytanie ofertowe na wyposażenie placu zabaw

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-03-27 15:09:47 | Data modyfikacji: 2012-04-27 14:56:49.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
 Ogłoszenie o wyborze oferty.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-04-02 15:08:01.
Zapytanie ofertowe na zakup usługi transportowej
na potrzeby realizacji projektu pn. "Poprawa
dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie
Goszczyn poprzez uruchomienie punktu
przedszkolnego w miejscowości Sielec".

Zapytanie ofertowe na zakup usługi transportowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 14:49:14 | Data modyfikacji: 2012-04-26 15:12:31.
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Decyzja SKO

b.jpg

c.jpg

d.jpg

e.jpg

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-05-14 09:56:10 | Data modyfikacji: 2012-05-14 10:00:48.
Obwieszczenie i zawiadomnienie w sprawie: Wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na: „
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wg
projektu GRJ4470A”.

Zawiadomienie stacja baz.tel.komórk..doc

Obwieszczenie stacja baz.tel.komórk..doc

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-05-25 11:55:35 | Data modyfikacji: 2012-05-25 11:58:40.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOSZCZYN z dnia 14
czerwca 2012 roku
 OBWIESZCZENIE dec.c.p.N.Długowola.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-06-15 08:54:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 10
sierpnia 2012r.
 Obwieszczenie stacja baz.tel.komórk.Bądków.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-08-10 12:28:00 | Data modyfikacji: 2012-08-10 12:28:33.
`Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do
Punktu Przedszkolnego w Sielcu w związku z
realizacją projektu "Poprawa dostępności
edukacji przedszkolnej w Gminie Goszczyn poprzez
uruchomienie punktu przedszkolnego w miejscowości
Sielec".

Zapytanie ofertowe - zakup wyposażenia

zawiadomienie dot. najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-09-28 12:52:04 | Data modyfikacji: 2012-10-31 15:22:14.
D E C Y Z J A Nr GT.6733.1.2012 O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 Decyzja c.p.1-stacja telef.komórk.Nowa Długowola.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-11-09 14:31:34 | Data modyfikacji: 2012-11-09 14:33:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 9
listopada 2012 r.
 Obwieszczenie stacja baz.tel.kom.1.N.Długowola (decyzja).doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-11-09 14:31:36 | Data modyfikacji: 2012-11-09 14:34:20.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOSZCZYN z dnia 19
listopada 2012 roku``
 Obwieszczenie-cmentarz.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:32:34 | Data modyfikacji: 2012-11-23 14:33:05.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 19 listopada 2012r.
 Zawiadomienie-cmentarz.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:32:40 | Data modyfikacji: 2012-11-23 14:33:57.
Zamieszczamy projekt uchwały Rady Gminy Goszczyn
celem poddania konsultacjom
 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Goszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2012-12-12 10:20:26 | Data modyfikacji: 2012-12-12 10:29:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Goszczyn z dnia 31
grudnia 2012r.
 Obwieszczenie..doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-01-08 12:35:28 | Data modyfikacji: 2013-01-08 12:42:06.
DECYZJA Nr GT.6733.2.2012
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
 Odmowa decyzji cp cmentarz.doc

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-01-08 12:37:11.
`Zapytanie ofertowe na zakup materiałów
dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.
"Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w
Gminie Goszczyn poprzez uruchomienie punktu
przedszkolnego w miejscowości Sielec".

Zapytanie ofertowe - zakup mat. dydaktycznych

Zaw. o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-02-14 13:08:17 | Data modyfikacji: 2013-02-28 08:08:51.
Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi –
przeprowadzenia zajęć dodatkowych z rytmiki w
Punkcie Przedszkolnym w Sielcu, w związku z
realizacją projektu pt. „Poprawa dostępności
edukacji przedszkolnej w Gminie Goszczyn poprzez
uruchomienie punktu przedszkolnego w miejscowości
Sielec”

Zapytanie ofertowe - rytmika.pdf

 Zapytanie ofertowe - rytmika.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2013-04-30 15:15:11 | Data modyfikacji: 2013-04-30 15:17:59.

Zobacz:
 2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2013-04-30 15:15:11
Data modyfikacji: 2013-04-30 15:17:59
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska