bip.goszczyn.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.goszczyn.com.pl
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków strona główna 

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
1.
 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Goszczyn.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 11:40:57.
2
 Decyzja ustalajaca opłaty WA.RET.070.1.59.4.2018 z dn. 31.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 11:42:04.
3
 Dopłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 11:43:10.
Data wprowadzenia: 2019-02-15 11:43:10
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.goszczyn.pl