bip.goszczyn.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.goszczyn.com.pl
Pozostałe strona główna 

Pozostałe
Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goszczyn

Konsultowany projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Goszczyn

Formularz uwag do planu

 

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-11-12 11:26:13 | Data modyfikacji: 2015-11-12 11:28:31.
Program Opieki na Zabytkami dla gminy Goszczyn na
lata 2012-2015
 Program Opieki Goszczyn.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:28:02 | Data modyfikacji: 2015-11-30 09:29:53.
Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:28:02
Data modyfikacji: 2015-11-30 09:29:53
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.goszczyn.pl