bip.goszczyn.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.goszczyn.com.pl
Przetargi strona główna 

Zapytania ofertowe
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Sielcu

Opis przedm. zamówienia Szkoła Sielec

Formularz ofertowy szkoła Sielec

Wzór umowy szkoła Sielec

Informacja z otwarcia ofert Termomod. Szkoła Sielec

 Zapytanie ofertowe Szkoła Sielec

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-09-16 09:12:27.
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Goszczyn
w roku szkolnym 2020/2021

Zał. 1 Formularz ofertowy dowóz dzieci 2020

Zał. 2 opis przedmiotu dowóz dzieci 2020

Zał. 3 oświadczenie spełnienie dowóz dzieci 2020

Zał. 4 oświadczenie wykluczenie dowóz dzieci 2020

Zał. 5 wykaz osób dowóz dzieci 2020

Zał. 6 wykaz pojazdów dowóz dzieci 2020

Zał. 7 Projekt umowy dowóz dzieci 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe dowóz dzieci 2020

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:23:22.
Zapytanie ofertowe na renowację parkietu na Sali
Sportowej

Zał. nr 1 Formularz oferty renowacja parkietu

Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania 1 Renowacja parkietu

Informacja z otwarcia ofert Renowacja parkietu 2020

Unieważnienie postępowania Renowacja parkietu 2020

 Zapytanie renowacja parkietu 2020

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:27:40.
Zestawienie porównania i oceny ofert dot.
postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30
000 euro.
 Zestawienie porównania i oceny ofert dot. postępowania o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro..pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 08:38:33.
Zapytanie ofertowe na dożywianie uczniów w
szkołach w Gminie Goszczyn
 Zapytanie ofertowe Dożywianie 2020 r..pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:33:10 | Data modyfikacji: 2019-12-16 15:36:37.
Remont pomieszczenia OSP w Goszczynie na potrzeby
Klubu Seniora

Zał. nr. 1 Oferta Remont OSP Senior 2019

Zał. nr 2 Oświadczenie OSP Goszczyn 2019

Zał. nr 3 Kosztorys ofertowy OSP Goszczyn 2019

Zał. nr. 4 Projekt Umowy Remont OSP Senior 2019

Zał. nr 5 przedmiar Remont OSP 2019

Zmiana zapytana ofertowego Remont OSP 2019

Informacja z otwarcia ofert remont OSP 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty Remont OSP 2019

 Zapytanie ofertowe - remont OSP 2019.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2019-03-29 13:57:28.
Dożywianie 2019 - Zestawienie Porównania i Oceny
Ofert
 Scan_20190108_104819.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Autor: Dorota Paludyszyn | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:20:13 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:31:18.
Zapytanie ofertowe na dożywianie uczniów w
szkołach na terenie Gminy Goszczyn w 2019 roku.
 zapytanie ofertowe na dożywianie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 13:15:57 | Data modyfikacji: 2018-12-31 13:19:12.
Unieważnienie postępowania w trybie zapytania
ofertowego - dożywianie
 unieważnienie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 13:04:36.
Zapytanie ofertowe na Dożywianie uczniów w
szkołach na terenie Gminy Goszczyn w 2019 roku.
 Zapytanie ofertowe Gmina.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 09:46:47.
Zapytanie ofertowe na: „Zakup sprzętu
komputerowego do przeprowadzenia szkoleń w
zakresie korzystania z Internetu w gminie Goszczyn
w ramach projektu Ja w internecie”.
 Zapytanie ofertowe Ja w internecie.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:13:47.
Zestawienie porównania i oceny ofert
 CCI20171229_0000.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-12-29 08:25:33.
Zapytanie ofertowe na Dożywianie uczniów w
szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
Goszczyn w 2018 roku.
 Zapytanie ofertowe 2018.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:06:14.
Informacja
 Informacja o wynikach zapytania ofertowego..docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-09-20 13:46:24 | Data modyfikacji: 2017-09-20 13:48:26.
ZAPYTANIE OFERTOWE na USŁUGĘ SZKOLENIA dla
nauczycieli nt. Metody aktywizujące jako sposób
na wdrożenie kompetencji kluczowych dla dwóch
szkół podstawowych: w Goszczynie i w Sielcu
 ZAPYTANIE OFERTOWE_szkolenia_METODY AKTYWIZUJĄCE_1.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-08-28 15:33:10 | Data modyfikacji: 2017-08-28 15:35:14.
ZAPYTANIE OFERTOWE na USŁUGĘ SZKOLENIA dla
nauczycieli nt. Wykorzystanie narzędzi TIK w
dydaktyce (szkolenie grupowe) dla dwóch szkół
podstawowych: w Goszczynie i w Sielcu
 ZAPYTANIE OFERTOWE_szkolenia_WYKORZYSTANIE TIK_1.docx

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2017-08-28 15:32:48 | Data modyfikacji: 2017-08-28 15:34:02.
Zestawienie porównania i ocena ofert
 Zestawienie.jpg

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2016-01-08 12:06:57 | Data modyfikacji: 2016-01-08 12:10:15.
Zapytanie ofertowe
 Zapytanie ofertowe na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w Gminie Goszczyn.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-12-17 09:28:16 | Data modyfikacji: 2015-12-17 09:45:53.
Zestawienie porównania i oceny ofert - Usługi
informatyczne
 Zestawienie porównania i oceny ofert.PDF

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-12-14 13:32:42 | Data modyfikacji: 2015-12-14 13:36:19.
Zapytanie ofertowe na usługi informatyczne dla
Urzędu Gminy Goszczyn z dnia 4 grudnia 2015r.
 Zapytanie usługi informatyczne.pdf

Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:52:18.

Zobacz:
   Zapytania ofertowe
Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:52:18
Opublikowane przez: Jadwiga Strączewska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.goszczyn.pl