Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o naborach strona główna 

Informacje o naborach
Informacja o wynikach naboru na Kierownika Senior
+

Informacja o wynikach naboru na Kierownika Senior +..docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 15:44:53 Informację zaktualizowano 2020-02-19 15:45:55, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja dot. naboru na Kierownika Senior +

Informacja dot. naboru na Kierownika Senior +.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-18 12:54:48 Informację zaktualizowano 2020-02-18 12:55:49, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w
Goszczynie

ogłoszenie o naborze

klauzula GOPS

kwestionariusz

oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 13:50:32 Informację zaktualizowano 2020-02-13 13:54:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja nr II o wynikach konkursu na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

Informacja nr II o wynikach konkursu na stanowisko Kierownik Klubu Senior+.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 12:35:39, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja nr I o wynikach konkursu na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

Informacja nr I o wynikach konkursu na stanowisko Kierownik Klubu Senior+.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 12:34:23, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w
Goszczynie

aKlauzula GOPS.docx

akwestionariusz-2-1574855664.doc

aoswiadczenia-3-1574855677.doc

azgoda na przetywarzanie danych.odt

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 11:39:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o wyniku konkursu
 Informacja o wyborze.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 12:47:16, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zarządzenie Nr OR.0050.49.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 19 sierpnia 2019r
 Zarzadzenie Nr OR.0050.49.2019 Wojta Gminy Goszczyn z dnia 19 sierpnia 2019r...PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-08-21 11:30:04 Informację zaktualizowano 2019-09-10 12:46:28, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zarządzenie Nr. OR.0050.41.2019 Wójta Gminy
Goszczyn z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie :
ogłoszenia konkursu na stanowiska Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goszczynie
 Zarzadzenie nr OR.0050.41.2019 Wojta Gminy Goszczyn z dnia 15 lipca 2019 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-15 15:39:47, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sielcu

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 23 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu.pdf

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 11:52:13 Informację zaktualizowano 2019-05-24 11:53:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w
Bądkowie

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie.pdf

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2019 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 23 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bą.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 11:45:41 Informację zaktualizowano 2019-05-24 11:49:49, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza konkurs na
stanowisko dyrektora "Publicznej Szkoły
Podstawowej w Goszczynie"

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2019 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 23 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie.pdf

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 11:41:47 Informację zaktualizowano 2019-05-24 11:44:47, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PRACY "Młodszy referent ds. informatyki, obrony
cywilnej, spraw obronnych i przeciwpożarowych w
Urzędzie Gminy Goszczyn”
 Wyniki naboru 2.JPG
Data wprowadzenia informacji 2019-02-18 14:38:06, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO PRACY "Młodszy
referent ds. informatyki, obrony cywilnej, spraw
obronnych i przeciwpożarowych w Urzędzie Gminy
Goszczyn”
 Informacja.1.JPG
Data wprowadzenia informacji 2019-02-18 08:30:39 Informację zaktualizowano 2019-02-18 08:34:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: „Młodszy referent ds.
informatyki, obrony cywilnej, spraw obronnych i
przeciwpożarowych w Urzędzie Gminy Goszczyn ”

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 10:37:06, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na
stanowisko urzędnicze „Podinspektor ds.
rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki
komunalnej, zamówień publicznych, inwestycji i
remontów”.
 Informacja 2018..jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 12:11:38 Informację zaktualizowano 2018-08-02 12:14:32, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: „Podinspektor ds. rolnictwa,
gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej,
zamówień publicznych, inwestycji i remontów”
w Urzędzie Gminy Goszczyn ul. Bądkowska 2,
05-610 Goszczyn.
 Ogłoszenie o naborze II termin.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-07-13 14:27:24, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: „Podinspektor ds. rolnictwa,
gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej,
zamówień publicznych, inwestycji i remontów”
w Urzędzie Gminy Goszczyn ul. Bądkowska 2,
05-610 Goszczyn.
 Ogłoszenie o naborze 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 11:42:53, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PRACY „Inspektor w Urzędzie Gminy Goszczyn
ds. gospodarki przestrzennej, ochrony
środowiska, drogownictwa, ochrony
przeciwpożarowej”
 Informacja o wynikach naboru 2017.jpg
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 11:51:14 Informację zaktualizowano 2017-12-14 11:52:00, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO PRACY „Inspektor
w Urzędzie Gminy Goszczyn ds. gospodarki
przestrzennej, ochrony środowiska, drogownictwa,
ochrony przeciwpożarowej”
 Informacja nabór.jpg
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 09:08:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: „Inspektor w Urzędzie Gminy
Goszczyn na stanowisku gospodarki przestrzennej,
ochrony środowiska, drogownictwa, ochrony
przeciwpożarowej”
 Ogłoszenie o naborze grudzień 2017.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-12-01 12:56:21, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE
 wyniki naboru.jpg
Data wprowadzenia informacji 2017-11-13 12:18:13, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: „Inspektor w Urzędzie Gminy
Goszczyn na stanowisku gospodarki przestrzennej,
ochrony środowiska, drogownictwa, ochrony
przeciwpożarowej
 Ogłoszenie o naborze 2017.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 09:25:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PRACY
 Informacja o wynikach naboru 2017..PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 13:23:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO PRACY „Inspektor
w Urzędzie Gminy Goszczyn ds. oświaty,
kultury, sportu i ochrony zdrowia
 Informacja o kandydatach.jpg
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 09:28:41, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:
„Inspektor w Urzędzie Gminy Goszczyn ds.
oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia”
 Ogłoszenie o naborze...PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 11:24:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PRACY INFORMATYK W URZĘDZIE GMINY GOSZCZYN
 Wyniki naboru Informatyk.PDF
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 12:03:08 Informację zaktualizowano 2017-01-04 12:03:26, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o kandydatach spełniajacych wymagania
formalne na wolne stanowisko pracy "Informatyk w
Urzędzie Gminy Goszczyn"
 Informacja...pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 08:33:37, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Informatyk w
Urzędzie Gminy Goszczyn".
 Ogłoszenie o naborze.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-12-20 09:39:17, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PRACY „Referent ds. świadczenia
wychowawczego” w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goszczynie ul. Bądkowska 1A,
05-610 Goszczyn
 Informacja o wynikach naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 08:39:07, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO PRACY „Referent
ds. świadczenia wychowawczego” w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie ul.
Bądkowska 1A, 05-610 Goszczyn
 Informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 10:35:44, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goszczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko
pracy: „Referent ds. świadczenia
wychowawczego” w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goszczynie ul. Bądkowska 1A, 05-610
Goszczyn.
 Nabór na stanowisko Referent ds. świadczenia wychowawczego..pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-29 13:26:52 Informację zaktualizowano 2016-02-29 13:28:53, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
„Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami,
gospodarki komunalnej, zamówień publicznych,
inwestycji i remontów” w Urzędzie Gminy
Goszczyn
 Informacja o wynikach naboru..jpg
Data wprowadzenia informacji 2015-08-05 14:22:50, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o kandydatach spełniajacych wymagania
formalne na wolne stanowisko pracy „Inspektor
ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, gospodarki
komunalnej, zamówień publicznych, inwestycji i
remontów”
 Informacja...jpg
Data wprowadzenia informacji 2015-08-05 10:01:18 Informację zaktualizowano 2015-08-05 10:05:09, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: „Inspektor ds. rolnictwa,
gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej,
zamówień publicznych, inwestycji i remontów”
w Urzędzie Gminy Goszczyn ul. Bądkowska 2,
05-610 Goszczyn.
 Nabór na stanowisko Inspektora.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 09:14:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik
socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Goszczynie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 14:20:39 Informację zaktualizowano 2015-06-12 14:26:21, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie

Zarządzenie Wójta Gminy Goszczyn Nr 27.2013 z dnia 24 lipca 2013r..jpg

Ogłoszenie konkursu na Dyrektora PSP Bądków.jpg

Ogłoszenie konkursu na Dyrektora PSP Bądków str. 2.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-24 08:31:24 Informację zaktualizowano 2013-07-24 08:34:19, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Skarbnik Gminy Goszczyn
 Wyniki naboru Skarbnik.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-03-15 09:45:22, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o zgłoszonych kandydatach na
stanowisko Skarbnik Gminy Goszczyn

Informacja w związku z prowadzonym naborem na Skarbnika gminy Goszczyn..jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-11 11:15:41 Informację zaktualizowano 2013-03-11 11:24:09, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza konkurs dla
kandydatów, chcących podjąć pracę w
Urzędzie Gminy Goszczyn ul. Bądkowska 2, 05-610
Goszczyn, na stanowisku: „Skarbnika Gminy
Goszczyn”

Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Goszczyn

Nabór (2).jpg

Nabór (3).jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-25 15:31:16 Informację zaktualizowano 2013-02-25 15:33:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego w Urzędzie Gminy Goszczyn
 Informacja o wynikach naboru (1).jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-02-14 13:31:55, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się
na nabór
 Informacja.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-02-14 13:30:19, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Inspektora
ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w
Urzędzie Gminy Goszczyn”
 Nabór.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-01-31 12:48:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o wynikach naboru na głównego
księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Goszczynie
 Załącznik nr 5.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-12-18 09:25:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-18 09:24:27, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o zgłoszonych kandydatach w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie
 Informacja o o kandydatach - NABÓR GŁOWNY KSIEGOWY.docx
Data wprowadzenia informacji 2012-12-12 10:15:41, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego
księgowego w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goszczynie ogłasza konkurs dla kandydatów,
chcących podjąć pracę w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goszczynie (ul.
Bądkowska 1A, 05 – 610 Goszczyn), na
stanowisku: Główny księgowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goszczynie – 1/4 etatu.
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie ogłasza nabór na stanowisko.docx
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 15:27:36 Informację zaktualizowano 2012-11-20 15:29:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
RADA GMINY GOSZCZYN ogłasza konkurs na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie z
siedzibą przy ul. Bądkowskiej 1, 05-610
Goszczyn
 II Ogłoszenie o konkursie na dyrektora SPZOZ Goszczyn.docx
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 08:00:00 Informację zaktualizowano 2012-08-01 08:00:51, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja Wójta Gminy Goszczyn
Informacja
Wójt Gminy Goszczyn informuję o unieważnieniu konkursu na Dyrektora Szkół Publicznych w Goszczynie ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn.
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2012r. stwierdziła braki formalne w złożonych ofertach przez kandydatów na stanowisko Dyrektora, podejmując stosowne uchwały o odmowie dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego.

Z poważaniem
Wójt Gminy Goszczyn
Sławomir Słabuszewski

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-13 08:38:01, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Wójt Gminy Goszczyn ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Goszczynie

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie

Ogłoszenie o konkursie str. 1

Ogłoszenie o konkursie str. 2

Ogłoszenie o konkursie str. 3

Ogłoszenie o konkursie str. 4

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 13:02:48 Informację zaktualizowano 2012-06-13 13:13:48, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goszczynie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 12:01:43 Informację zaktualizowano 2012-05-16 12:05:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu
Szkół Publicznych w Goszczynie
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 15:05:46 Informację zaktualizowano 2010-05-06 15:07:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzednicze "Młodszy księgowy w referecie
finansowym"
 Wynik naboru..doc
Obowiązuje od: 2009-10-29   Data wprowadzenia informacji 2009-10-29 09:00:21 Informację zaktualizowano 2009-10-29 10:24:52, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Wójt Gminy Goszczyn
wersja do druku