Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2009r. strona główna 

2009r.
UCHWAŁA NR XXX/147/2010 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 29 grudnia 2009 r.
 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 12:35:47 Informację zaktualizowano 2010-04-12 12:36:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXIX/142/2010 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 3 grudnia 2009 r.
 Uchwała w sprawie zwolnieniń w podatku od nieruchomości.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 12:39:20 Informację zaktualizowano 2010-04-12 12:39:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku