Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
° Zapytania ofertowe
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi
Informacja do zakupu średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - 2
 Informacja o zmianie projektu umowy.PDF
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 12:53:57 Informację zaktualizowano 2020-08-07 12:55:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 - 2

SIWZ zakup samochodu 2

Zał. A kosztorys ofertowy 2

Zał. 1 Formularz ofertowy samochód 2

Zał. 2 oświadczenie samochód 2

Zał. 3 wykaz dostaw samochód dla OSP 2

Zał. 4 grupa kapitałowa samochód dla OSP 2

Zał. 5 Opis zamówienia samochód dla OSP 2

Zał. 6 Projekt umowy samochód dla OSP 2

 Ogłoszenie o zamówieniu 568777-2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 11:17:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Przebudowa drogi gminnej Długowola-Romanów

SIWZ Długowola-Romanów droga 2

Zał. 1 Formularz Ofertowy droga Długowola-Romanów

Zał. 2 Kosztorym ofertowy droga Długowola-Romanów

Zał. 3 Oświadczenie spelnienie warunków droga Długowola

Zał. 4 Podstawy wykluczenia droga Długowola-Romanów 2020

Zał. 5 Oświadczenie zobowiązanie do dyspozycji droga Długowola-Romanów

Zał. 6 grupa kapitałowa droga Długowola-Romanów

Zał. 7 Wykaz robót droga Długowola-Romanów

Zał. 8 Wykaz osób droga Długowola-Romanów

Zał. 9 Brak wyroku droga Długowola-Romanów

Zał. 10 Brak orzeczenia droga Długowola-Romanów

Zał. 11 Projekt umowy droga Długowola-Romanów

Zał. 12 Przedmiar robót droga Długowola-Romanów

Informacja z otwarcia ofert droga Długowola 2020

 Ogł. o zamówieniu 566267-2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-24 12:22:27, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Przebudowa drogi gminnej nr 160419W w
miejscowości Goszczyn

SIWZ droga nr 160419W Goszczyn

Zał. 1 Formularz oferty droga Goszczyn 2020

Zał. 2 Kosztorys ofertowy droga Goszczyn 2020

Zał. 3 spełnienie warunków droga Goszczyn 2020

Zał. 4 Podstawy wykluczenia droga Goszczyn 2020

Zał. 5 dyspozycja droga Goszczyn 2020

Zał. 6 grupa kapitałowa droga Goszczyn 2020

Zał 7 Wykaz robót droga Goszczyn 2020

Zał. 8 Wykaz osób droga Goszczyn 2020

Zał. 9 Brak wyroku droga Goszczyn 2020

Zał. 10 Brak orzeczenia droga Goszczyn 2020

Zał. 11 Projekt umowy droga Goszczyn 2020

Zał. 12 Przedmiar robót droga Goszczyn 2020

informacja z otwarcia ofert droga Goszczyn 2020

 Ogłoszenie o zamówieniu 565773-N-2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 13:48:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Z NAPĘDEM 4x4

SIWZ Zakup samochodu dla OSP w Goszczynie

Zał. 1 Formularz oferty Zakup samochodu OSP

Zał. 2 Ośw. wykonawcy-zakup samochodu OSP

Zał. 3 wykaz dostaw - zakup samochodu OSP

Zał. 4 oświadczeni Zakup samochodu dla OSP

Zał. 5 Opis Przedm Zamówienia Zakup samochodu dla OSP Goszczyn

Zał. 6 Projekt umowy zakup samochodu dla OSP

Załącznik A Kosztorys ofertowy - Zakup samochodu dla OSP

Informacja o unieważnieniu zakup samochodu

 Ogł. o zamówieniu 565606
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 11:31:17, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Przebudowa drogi powiatowej nr 1664W
Józefów-Zbrosza Duża

SIWZ droga Józefów-Zbrosza Duża

Projekt droga Józefó-Zbrosza Duża

Lokalizacja mapa droga Józefów-Zbrosza Duża

Zał. 1 Formularz oferty droga Józefów-Zbrosza

Zał. 2 Kosztorys ofertowy droga Józefów

Zał. 3 Oświadczenie speł. warunków droga Józefów-Zbrosza

Zał. 4 Podstawy wykluczenia droga Józefów-Zbrosza

Zał. 5 Oświadczenie zobowiązanie do dyspozycji droga Józefów

Zał. 6 Grupa kapitałowa droga Józefów

Zał. 7 Wykaz robót droga Józefów

Zał. 8 Wykaz osób droga Józefów

Zał. 9 Brak wyroku droga Józefów-Zbrosza

Zał. 10 Brak orzeczenia droga Józefó-Zbrosza

Zał. 11 Projekt umowy-Józefów-Zbrosza

Zał. 12 Przedmiar robót droga Józefów

Odpowiedzi na pytania droga Józefów

Informacja z otwarcia ofert droga Józefów-Zbrosza Duża

Zawiadomienie o wyborze oferty droga Józefów

 Ogłoszenie o zamówieniu 5161615-2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-14 11:02:17, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2019

Plan postępowań 2020r. - Aktualizacja 1

 Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-29 13:52:40, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Goszczyn – 2 części

SIWZ Przebudowa dróg - 2 części 16.09.2019

Zał. nr 1 Formularz oferty Przebudowa dróg 16.09.2019

Zał. nr 2 Spełnienie warunków Drogi 2 części 16.09.2019

Zał. nr 4 Zobowiązanie do dyspozycji Drogi 2 części 16.09.2019

Zał. nr 5 Grupa kapitałowa Drogi 2 części 16.09.2019

Zał. nr 6 Wykaz robót Drogi 2 części 16.09.2019

Zał. nr 7 Brak wyroku Dogi 2 części 16.09.2019

Zał. 6a Wykaz osób Drogi 2 części 16.09.2019

Zał. nr 8 Brak orzeczenia Drogi części 16.09.2019

Zał. nr 9 Projekt umowy Drogi 2 części 16.09.2019

Zał. nr 10 Przedmiar robót ul. Piekarska Goszczyn 16.09.2019

Zał. nr 11 Przedmiar robót Bądków 16.09.2019

Zał. 1a Kosztorys ofertowy Drogi 16.09.2019

Zał. nr 1a Kosztorys ofertowy Bądków 16.09.2019

Zał. nr 3 Podstawy wykluczenia Drogi 2 części 16.09.2019

Informacja z otwarcia ofert drogi 2 części 01.10.2019

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Ogł. o udzieleniu zamówienia 510261604

 Ogłoszenie o Zamówieniu 5977730-N-2019
Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 11:10:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Dowóz dzieci do Szkół na terenie gminy Goszczyn
w roku szkolnym 2019/2020 - drugi przetarg

Zał. nr 1 do SIWZ Oferta dowóz 2019

Zał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków dowóz dzieci 2019

Zał. nr 3 Wykaz osób do kontaktu dowóz dzieci 2019

Zał. nr 4 wykaz narzędzi dowóz dzieci 2019

Zał. nr 5 Wykaz osób dowóz dzieci 2019

Zał. nr 6 Projekt umowy dowóz dzieci 2019

Zał. nr 1 do umowy dowóz dzieci 2019

Zał. nr 7 Oświadczenie RODO dowóz dzieci 2019

SIWZ Dowóz dzieci do szkół 2019 drugi

Informacja z otwarcia ofert Dowóz dzieci 2019r.

Zawiadomienie o wyniku przetargu dowóz dzieci 2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 584624

 Ogłoszenie o zamówieniu 584624-N-2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 10:40:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Goszczyn
w roku szkolnym 2019/2020

SIWZ dowóz dzieci 2019

Zał. nr. 1 formularz ofertowy dowóz dzieci 2019

Zał. nr 2 oświadczenie dowóz 2019

Zał. nr 3 wykaz osób do kontaktu

Zał. nr 4 wykaz narzędzi dowóz dzieci 2019

Zał. nr 5 wykaz osób dowóz 2019

Zał. nr 6 projekt umowy dowóz 2019

Zał.nr 7 RODO dowóz 2019

Zał. nr 1 do umowy dowóz 2019

Informacja z otwarcia ofert dowóz dzieci 2019

unieważnienie dowóz dzieci 2019

 Ogłoszenie o zamówieniu dowóz dzieci 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-15 13:11:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
W dniu 03.06.2019 r. o godzinie 12:15, działając
z upoważnienia Wójta Gminy Goszczyn, dokonano
otwarcia ofert w postępowaniu na „WYKONANIE
KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY
GOSZCZYN”.
 Informacja z otwarcia ofert Gmina Goszczyn..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-03 15:25:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO 2019r.

SIWZ dostawa gazu ziemnego 2019

Zał. 1 Szczegółowy opis dostawa gazu 2019r.

Zał. 1.1 Zużycie w podziale 2019r.

zał. 2 Formularz ofertowy dostawa gazu 2019r.

Zał. 3 Formularz cenowy dostawa gazu 2019r.

Zał. 4 oświadczenie warunki dostawa gazu 2019

zał. 5 oświadczenie podstawy dostawa gazu 2019r.

zał. 6 postanowienia umowy dostawa gazu 2019

zał. 6.1 Pełnomocnictwo dostawa gazu 2019r.

zał. 7 Oświadczenie o przynależności dostawa gazu 2019r.

zał. 8 Wykaz dostaw gazu ziemnego 2019r.

zał. 9 Potw. wykonania umowy gaz ziemny 2019r.

zał. 10 Podwykonawstwo dostawa gazu 2019r.

Odpowiedzi nr 1 Gaz Ziemny 2019

 Ogłoszenie o Zamówieniu nr 552028-N-2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:03:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160405W w
MIEJSCOWOŚCI GOSZCZYN

SIWZ przebudowa drogi ul. Piekarska

Przedmiar robót - Przebudowa drogi ul. Puiekarska

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi ulica Piekarska 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty ul. Piekarska 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510129848

 Ogłoszenie o Zamówieniu nr 550810-N-2019
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 12:38:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GOSZCZYN

SIWZ dostana gazu na 2019

Szczegółowy opis Gaz Ziemny

Zużycie w podzialen na miesiące Gaz Ziemny

Formularz ofertowy Gaz Ziemny 2019

Formularz cenowy Gaz Ziemny 2019

Oświadczenie art. 24a Gaz Ziemny na 2019

Oświadczenie 2 art. 25a Gaz Ziemny na 2019

Postanowienia umowy Gaz Ziemny na 2019

Pełnomocnictwo Gaz Ziemny na 2019

Ośw. o grupie kapitałowej Gaz Ziemny 2019

Wykaz dostaw Gaz Ziemny 2019

Potwierdzenie należytego wykonywania Gaz Ziemny 2019

Informacja o podwykowawstwie Gaz Ziemny 2019

Odpowiedzi na pytania Gaz ziemny 2018

Aktualny załacznik nr. 2 Gaz

Informacja z otwarcia ofert Gaz 2018

Zawiadomienie o wyborze Gaz 2018

 Ogłoszenie o zamówieniu 657892-N-2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:44:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Długowola gmina Goszczyn.

Kosztorys cz.1

Przedmiar cz. 1

kosztorys cz 2

przedmiar cz. 2

specyfikacja techniczna

formularze

ogłoszenie

opis

Siwz drogi Długowola II

Informacja z otwarcia ofert drogi Długowola

zawiadomienie o wyborze oferty drogi Długowola

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr. 500234761-N-2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 13:18:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Długowola Gmina Goszczyn

Ogłoszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

SIWZ

Kosztorys

Przedmiar

Kosztorys 2

Przedmiar 2

STWIOR

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:53:05, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Bądków.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty

SIWZ

Formularze

Przedmiar

Kosztorys

STWiOR

Informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o udzieleniu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-04 13:28:23, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Bądków.

Ogłoszenie o zamówieniu Bądków

SIWZ

Formularze

Kosztorys

Przedmiar

SST Bądków

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - droga Bądków

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-10 11:19:06, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach
Goszczyn i Długowola

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularze

Przedmiar

kosztorys

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Kosztorys

Specyfikacja techniczna

Informacja z otawrcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2cz.)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 12:39:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Plan zamówień publicznych na 2018 r
 plan zamówień publicznych 2018.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-01-23 13:34:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- przebudowa drogi gminnej nr 160409W
 Zawiadomienie.jpg
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 11:28:39, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia p.n.
Przebudowa drogi gminnej nr 160409W dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowościach Bądków i
Olszew

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Formularze

Kosztorys ofertowy

Przedmiar

Specyfikacje Techniczne

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia droga

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 12:41:15, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości - działka 353 w miejscowości Goszczyn.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 10:29:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Plan zamówień publicznych na 2017 r

Plan zamówień

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 08:11:56, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GOSZCZYN

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Zużycie w podziale na miesiące

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w post.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Ośw. z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy

Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 7 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej

SIWZ kompleksowa dostawa gazu

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania II

Informacja z otwarcia ofert Gmina Goszczyn 10.11.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty Gmina Goszczyn dostawa gazu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia paliwo gazowe

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia- paliwo gazowe

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 10:56:06, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY
GOSZCZYN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ energia

Załącznik nr 1 do SIWZ - energia

Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - energia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a Ustawy Pzp Warunki udziału w ppostępowaniu - energia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia - energia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - energia

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy - energia

Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Załącznik nr 2 do projektu umowy - energia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw - energia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia - energia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - energia

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców - Gmina Goszczyn

Informacja z otwarcia ofert Gmina Goszczyn 26.10.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-18 11:52:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160411 W,
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Olszew

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załacznik nr 7

Załacznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Ogłoszenie o udzieleniu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 13:30:20 Informację zaktualizowano 2016-03-14 14:18:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn "Przebudowa drogi gminnej nr 160419 W,
dojazdowej do gruntów rolnych Goszczyn - Granica
Gminy" nr ZP.271.1.2015

Ogłoszenie ZP.271.1.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.2015

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2015

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2.04.2015 roku ZP.271.1.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 12:38:07, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn "Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców
gminy Goszczyn poprzez budowę sieci
wodociągowej" nr ZP.271.12.2014

Ogłoszenie ZP.271.12.2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.12.2014

Załącznik nr 2a do SIWZ ZP.271.12.2014

Załącznik nr 2b do SIWZ ZP.271.12.2014

Załącznik nr 3a do SIWZ ZP.271.12.2014

Załącznik nr 3b do SIWZ ZP.271.12.2014

Załącznik nr 4a do SIWZ ZP.271.12.2014

Załącznik nr 4b do SIWZ ZP.271.12.2014

Zmiana treści SIWZ ZP.271.12.2014 z dn. 19.12.2014

Zmiana treści SIWZ ZP.271.12.2014 z dn. 31.12.2014

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.12.2014

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 10:27:11 Informację zaktualizowano 2014-12-17 10:27:44, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy
Goszczyn i jej jednostek organizacyjnych" nr
ZP.271.11.2014

Ogłoszenie ZP.271.11.2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.11.2014

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4.1 do SIWZ

Załącznik nr 4.2 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania - nr 1 - BIP

Odpowiedzi na zapytania - nr 2 - BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str. 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str. 2

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 12:13:35, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zapytanie ofertowe o cenę dowozu dzieci do
szkół z terenu Gminy Goszczyn

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 15:27:35, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa
Dugowola" nr ZP.271.6.2014

Ogłoszenie ZP.271.6.2014

Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia ZP. 271.6.2014

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.271.6.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.6.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 12:51:09, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Olszew" nr ZP.271.5.2014

Ogłoszenie ZP.271.5.2014

Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia ZP. 271.5.2014

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.271.5.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.5 .2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 12:41:46 Informację zaktualizowano 2014-04-03 12:49:19, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowa boiska sportowego w Goszczynie – etap
II budowa bieżni ogólnej wraz z infrastrukturą
techniczną" nr ZP.271.4.2014

Ogłoszenie ZP.271.4.2014

Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia ZP. 271.4.2014

Załącznika nr 2a do SIWZ ZP.271.4.2014

Załącznik nr 2b do SIWZ ZP.271.4.2014

Załącznik nr 1 do projektu budow.

Załącznik nr 2 do projektu budow

Załącznik nr 3 do projektu budow

Załącznik nr 4 do projektu budow

Załącznik nr 5 do projektu budow

Załącznik nr 6 do projektu budow

Załącznik nr 7 do projektu budow

Załącznik nr 8 do projektu budow

Załącznik nr 9 do projektu budow

Załącznik nr 10 do projektu budow

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.271.4.2014

Załącznik nr 1 do ST

Załącznik nr 2 do ST

Załącznik nr 3 do ST

Załącznik nr 4 do ST

Załącznik nr 5 do ST

Załącznik nr 6 do ST

Załącznik nr 7 do ST

Załącznik nr 8 do ST

Załącznik nr 9 do ST

Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.271.4.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 08:45:08, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przebudowę drogi gminnej nr 160424W w
miejscowości Długowola – Bądków – Kolonia
Bądków" nr ZP.271.3.2014

Ogłoszenie ZP.271.3.2014

Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia ZP. 271.3.2014

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.271.3.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.3.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-18 11:29:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowa placu zabaw przy hali sportowej w
Goszczynie" nr ZP.271.2.2014

Ogłoszenie ZP.271.2.2014

Specyfikacja Istotnych Wrunków Zamówienia ZP.271.2.2014

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.271.2.2014

Załącznik nr 9 do SIWZ ZP.271.2.2014

Załącznik nr 10 do SIWZ ZP.271.2.2014

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.1.2014 nr 1

Załącznik nr 9a do SIWZ ZP.271.2.2014

Załącznik nr 9b do SIWZ ZP.271.2.2014

Wyjaśnienia nr 2 ZP.271.2.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 08:44:37, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przebudowa dróg na terenie Gminy Goszczyn" nr
ZP.271.1.2014

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.1.2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.2014

Załącznik nr 2a do SIWZ

Załącznik nr 2b do SIWZ

Załącznik nr 9a do SIWZ

Załącznik nr 9b do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 12:31:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Termomodernizację budynku PSP Sielec" nr
ZP.271.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.12.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.12.2013

Załącznik nr 9 do SIWZ ZP.271.12.2013

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZP:271.12.2013

Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót (po zmianie)

Zmiana treści z dnia 30.09.2013 do SIWZ ZP.271.12.2013

Unieważnienie postępowania nr ZP.271.12.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-18 14:14:51 Informację zaktualizowano 2013-09-18 14:15:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do
zajęć dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych z terenu gminy Goszczyn" nr
ZP.271.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.11.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.11.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.11.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-05 13:41:31 Informację zaktualizowano 2013-09-05 13:42:08, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "usługę cateringową zbiorowego żywienia
dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego
funkcjonującego w ramach projektu nr
POKL.09.01.01-14-083/11 pt. Poprawa dostępności
edukacji przedszkolnej w Gminie Goszczyn poprzez
uruchomienie punktu przedszkolnego w miejscowości
Sielec dofinansowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" nr
ZP.271.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.10.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.10.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.10.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-21 14:15:17, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Zakup energii elektryczne" nr ZP.271.9.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.9.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.9.2013 platforma licytacji

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia do przetargu nr ZP.271.9.2013

Projekt umowy do przetargu ZP.271.9.2013

Załącznik nr 1 do projektu umowy do przetargu nr ZP.271.9.2013

Załącznik nr 2 do projektu umowy do przetargu nr ZP.271.9.2013

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji ZP.27 1.9.2013

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu nr ZP.271.9.2013

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaw postępowaniu ZP.271.9.2013

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej załącznik do postępowania ZP.271.9.2013

Wykaz dostaw załącznik do postępowania ZP.271.9.2013

Powierdzenie należytego wykonania dostaw załącznik do postępowania ZP.271.9.2013

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.9.2013

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia ZP.271.6.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 14:43:51, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przebudowę drogi gminnej nr 160413 W
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Goszczyn" nr ZP.271.8.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.8.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 12:39:06, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Goszczyn" nr ZP.271.7.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.7.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.7.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.7.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 12:37:47 Informację zaktualizowano 2013-06-20 12:38:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przebudowę drogi gminnej nr 160413 W
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Goszczyn" nr ZP.271.6.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.6.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.6.2013

Unieważnienie postępowania nr ZP.271.6.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-17 13:45:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Odbieranie, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Goszczyn" nr ZP.271.5.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.5.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.5.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.5.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-30 10:35:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowa boiska sportowego w Goszczynie - etap
II - budowa bieżni okólnej" nr ZP.271.4.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.4.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.4.2013

Załącznik nr 2A do SIWZ ZP.271.4.2013

Załącznik nr 2B do SIWZ ZP.271.4.2013

Załącznik nr 1 do projektu budowlanego

Załącznik nr 2 do projektu budowlanego

Załącznik nr 3 do projektu budowlanego

Załącznik nr 4 do projektu budowlanego

Załącznik nr 5 do projektu budowlanego

Załącznik nr 6 do projektu budowlanego

Załącznik nr 7 do projektu budowlanego

Załącznik nr 8 do projektu budowlanego

Załącznik nr 9 do projektu budowlanego

Załącznik nr 10 do projektu budowlanego

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.271.4.2013

Załącznik nr 1 do ST

Załącznik nr 2 do ST

Załącznik nr 3 do ST

Załącznik nr 4 do ST

Załącznik nr 5 do ST

Załącznik nr 6 do ST

Załącznik nr 7 do ST

Załącznik nr 8 do ST

Załącznik nr 9 do ST

Załącznik nr 10 do ST

Załącznik nr 11 do ST

Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.271.4.2013

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.4.2013 nr 1

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.4.2013 nr 2

Unieważnienie postępowania nr ZP.271.4.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-12 09:19:48, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowę bieżni okólnej wraz z
infrastrukturą techniczną oraz dojściem przy
kompleksie sportowo – oświatowym w gminie
Goszczyn" nr ZP.271.3.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.3.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.3.2013

Załącznik nr 2A do SIWZ ZP.271.3.2013

Załącznik nr 2B do SIWZ ZP.271.3.2013

Załącznik nr 1 do projektu budow.

Załącznik nr 2 do projektu budow.

Załącznik nr 3 do projektu budow.

Załącznik nr 4 do projektu budow.

Załącznik nr 5 do projektu budow.

Załącznik nr 6 do projektu budow.

Załącznik nr 8 do projektu budow.

Załącznik nr 7 doprojektu budow.

Załącznik nr 9 do projektu budow.

Załącznik nr 10 doprojektu budow.

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.271.3.2013

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 4 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 5 do Specyfikacji Tecgnicznej

Załącznik nr 6do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 7 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 9 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 10 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 11 do Specyfikacji Technicznej

Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.271.3.2013

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.3.2013 nr 1

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.3.2013 nr 2

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.3.2013 nr 3

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.3.2013 nr 4

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.3.2013 nr 5

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.3.2013 nr 6

Unieważnienie postępowania nr ZP.271.3.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-21 10:29:59 Informację zaktualizowano 2013-03-21 10:30:53, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Ubezpieczenie mienia Gminy Goszczyn

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.2.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.2.2013

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.271.2.2013

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.271.2.2013

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.271.2.2013

Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.271.2.2013

Załącznik nr 5 do SIWZ ZP.271.2.2013

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.2.2013 nr 1

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.2.2013 nr 2

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 13:07:21, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Sielec" nr ZP.271.1.2013

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.1.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.1.2013

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.1.2013 nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 09:21:25 Informację zaktualizowano 2013-01-24 09:22:52, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowę kompleksu boisk sportowych w
Goszczynie ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik
2012”" nr ZP.271.8.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.8.2012

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.271.8.2012

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.271.8.2012

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.271.8.2012

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.8.2012

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ nr 2 ZP.271.8.2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.8.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-02 12:24:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-02 08:59:06, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Goszczyn" nr ZP.271.7.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.7.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.7..2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.7.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-23 14:41:16, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Goszczyn ul. Strupiechowskaj" nr ZP.271.6.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.6.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.6..2012

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.271.6.2012

Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.271.6.2012

Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.271.6.2012

Załącznik nr 5 do SIWZ ZP.271.6.2012

Załącznik nr 6 do SIWZ ZP.271.6.2012

Załącznik nr 7 do SIWZ ZP.271.6.2012

Załącznik nr 8 do SIWZ ZP.271.6.2012

Załącznik nr 9 do SIWZ ZP.271.6.2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.6.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-09 14:56:43, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Zakup energii elektrycznej" nr ZP.271.5.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.5.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.5..2012

Załącznik nr 1 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 2 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 3 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 4 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 5 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 6 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 6.1 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 6.2 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 7 SIWZ ZP.271.5.2012

Załącznik nr 8 SIWZ ZP.271.5.2012

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ ZP.271.5.2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.5.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 14:41:01, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160424W,
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Długowola, Bądków, Kol. Bądków od km 0+000 do
km 1+411" nr ZP.271.4.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.4.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.4.2012

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-16 08:34:22, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę cateringową zbiorowego żywienia
dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego
powstającego w ramach projektu nr
POKL.09.01.01-14-083/11 pt. „Poprawa
dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie
Goszczyn poprzez uruchomienie punktu
przedszkolnego w miejscowości Sielec”
dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki nr ZP.271.3.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.3.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.3..2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.3.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 13:12:13, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę cateringową zbiorowego żywienia
dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego
powstającego w ramach projektu nr
POKL.09.01.01-14-083/11 pt. „Poprawa
dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie
Goszczyn poprzez uruchomienie punktu
przedszkolnego w miejscowości Sielec”
dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki nr ZP.271.2.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.2.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.2.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-07 11:01:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na „Zagospodarowanie terenui zieleni przed
Zespołem Szkół Publicznych w Goszczynie" nr
ZP.271.1.2012

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.1.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP. 271.1.2012

Załącznik nr 3 do SIWZ - dokumentacja wykonawcz

Załącznik nr 1 do dokumentacji wykonawczej

Załącznik nr 2 do dokumentacji wykonawczej

Załącznik nr 3 do dokumentacji wykonawczej

Załącznik nr 4 do dokumentacji wykonawczej

Załącznik nr 5 do dokumentacji wykonawczej

Załącznik nr 6 do dokumentacji wykonawczej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 13:41:17 Informację zaktualizowano 2012-01-30 13:42:58, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach
projektu pt. „Zadbajmy o to co najcenniejsze
edukację naszych dzieci” dofinansowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" nr
ZP.271.10.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.10.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargowegu nr ZP.271.10.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.10.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 12:49:20, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach
projektu pt. „Zadbajmy o to co najcenniejsze
edukację naszych dzieci” dofinansowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" nr
ZP.271.9.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.9.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargowegu nr ZP.271.9.2011

Modyfikacja treści SIWZ do przetargu ZP. 271.9.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.9.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 15:04:35, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby
realizacji projektu pt. „Zadbajmy o to co
najcenniejsze edukację naszych dzieci”
dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego" nr ZP.271.8.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargowegu nr ZP.271.8.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.8.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 15:27:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przeprowadzenie szkoleń na potrzeby
realizacji projektu pt. „Zadbajmy o to co
najcenniejsze edukację naszych dzieci”
dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego" nr ZP.271.7.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.7.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargowegu nr ZP.271.7.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271 .7.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 15:58:09, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Dostawę programów, licencji oraz
materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji
projektu pt. „Zadbajmy o to co najcenniejsze
edukację naszych dzieci” dofinansowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" nr
ZP.271.6.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.6.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargowegu nr ZP.271.6.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.6.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 15:42:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Dowóz dzieci do szkół, z terenu Gminy
Goszczyn" nr ZP.271.5.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.5.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargowegu nr ZP.271.5.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.5.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 13:56:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Rozwój e-usług w zakresie obsługi
mieszkańców gminy i interesantów oraz poprawa
działania systemów iformatycznych w Urzędzie
Gminy Goszczyn" nr ZP.271.4.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.4.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargowegu nr ZP.271.4.2011

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4. 2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 13:18:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przebudowę drogi gminnej nr 160412W
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Sielec" nr ZP.271.3.2011

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.3.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargowegu nr ZP.271.3.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.3.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-07 10:04:43, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Zakup energii elektrycznej" nr ZP.271.2.2011

ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.2.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.271.2.2011

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy zał. nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy zał. nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 4 do SIWZ

Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcą zał. nr 5 do SIWZ

Wzór umowy zał. nr 6 do SIWZ

Wzór pełnomoctnictwa zał. nr 6 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał nr 7 do SIWZ

oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy zał. nr 8 do SIWZ

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ

Odp. nr 2na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

Odp nr. 3 na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

Nowy wzór umowy

Odpowiedz 2 na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

Odpowiedz 3 o wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-01 11:32:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Kształtowanie przestrzeni publicznej w
centrum wsi Goszczyn" nr ZP.3410/1/2011

ogłoszenie o zamówieniu ZP.3410/1/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/1/2011

Przedmir robót załącznik nr 2 do przetargu nr ZP.3410.1.2011

Przedmir robót załącznik nr 2 do przetargu nr ZP.3410.1.2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.3410/1/2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 13:38:30 Informację zaktualizowano 2011-01-27 13:12:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zapytanie ofertowe o cenę zupy, pieczywa,
wkładki mięsnej wraz z naczyniami jednorazowymi
i dowozem do szkół.
 Zapytanie ofertowe gops.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:01:13 Informację zaktualizowano 2010-12-21 15:09:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zapytanie ofertowe: "Zakup biletów miesięcznych
dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół
Publicznych w Goszczynie w roku szkolnym
20010/2011"

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-06 09:21:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
`Postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/10/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/10/2010

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 14:27:07 Informację zaktualizowano 2012-08-02 12:25:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/9/2010 "Modernizacja drogi gminnej nr
160426W w miejscowości Długowola"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/9/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/9/2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 14:37:23 Informację zaktualizowano 2010-07-02 14:43:23, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/8/2010 "Przebudowa drogi gminnej nr
160409W Bądków - Łęczeszyce "

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/8/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/8/2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 14:33:06 Informację zaktualizowano 2010-07-02 14:42:23, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/7/2010 "Modernizacja drogi gminnej nr
160426W w miejscowości Długowola"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/7/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/7/2010

Unieważnienie postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 12:10:22, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/6/2010 "Przebudowa drogi gminnej nr
160409W Bądków - Łęczeszyce "

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/6/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/6/2010

Unieważnienie postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 12:04:26, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/5/2010 "Przebudowa drogi gminnej nr
160411W w miejscowości Olszew"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/5/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/5/2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 11:59:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/4/2010 "Przebudowa drogi gminnej nr
160410W dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Bądków "

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/4/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/4/2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 11:52:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/3/2010 "Przebudowa drogi gminnej nr
160401W ( Romanów – Długowola ) w
miejscowości Romanów"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/3/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/3/2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 11:42:03, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/2/2010 "Modernizacja drogi gminnej nr
160426W w miejscowości Długowola"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/2/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu ZP.3410/2/2010

Unieważnienie postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 12:39:22, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/1/2010 " Zakup energii Elektrycznej"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP. 3410/1/2010

SIWZ do przetargu ZP.3410/1/2010

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-09 07:58:30 Informację zaktualizowano 2010-03-09 08:14:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na "Dostawę żużla do remontu dróg gruntowych
na terenie gminy Goszczyn" nr ZP.3410/10/2009

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZP.3410/10/2009

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do Ogłoszenia o przetargu nr ZP.3410/10/2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 08:46:24, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego
nr ZP.3410/9/2009 "Dostawa żużla do remontu
dróg gruntowych na terenie gminy Goszczyn"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr ZP.3410/9/2009

Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nr ZP.3410/9/2009

 
Obowiązuje od: 2009-11-13   Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 12:09:14 Informację zaktualizowano 2009-11-13 12:19:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Dariusz Maćkiewicz

Zobacz:
 Zapytania ofertowe . 
wersja do druku