Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Odpowiedź - Renata Sutor

 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 09:11:17, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Casus Noster

Odpowiedź - CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego

 petycja CASUS NOSTER.PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 15:08:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Odpowiedź - Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 petycja FROB..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 15:06:08, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku