Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków strona główna 

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
1.
 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-02-15 11:40:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
2
 Decyzja ustalajaca opłaty WA.RET.070.1.59.4.2018 z dn. 31.12.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-02-15 11:42:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
3
 Dopłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-02-15 11:43:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku