Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pozostałe strona główna 

Pozostałe
Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goszczyn

Konsultowany projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Goszczyn

Formularz uwag do planu

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-12 11:26:13 Informację zaktualizowano 2015-11-12 11:28:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Program Opieki na Zabytkami dla gminy Goszczyn na
lata 2012-2015
 Program Opieki Goszczyn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 09:28:02 Informację zaktualizowano 2015-11-30 09:29:53, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku