Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświata strona główna 

Oświata
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 Punkt Przedszkolny..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 08:53:12, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 Niepubliczne Przedszkole.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:30:24, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 Oddziały Przedszkolne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:26:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) w
Gminie Goszczyn
 11031902.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:46:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 11031900.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:43:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 11031901.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:40:54, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 13121802.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 12:13:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 13121801.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 12:12:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 13121800.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 12:11:09, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 3-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny i statystycznej liczbie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:05:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 2-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny i statystycznej liczbie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn (2).pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:01:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 1-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2018r w Gminie Goszczyn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 12:57:54, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
szkoły podstawowej, w której zorganizowano
oddział przedszkolny i statystyczna liczba dzieci
w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 Informacja. 3.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:29:22 Informację zaktualizowano 2018-05-22 11:30:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
niepublicznego przedszkola w 2018 roku w Gmine
Goszczyn
 Informacja .2.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:24:47 Informację zaktualizowano 2018-05-22 11:26:44, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla innej
formy wychowania przedszkolnego ( punkt
przedszkolny ) w Gminie Goszczyn
 Informacja.1.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:23:27, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku