Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświata strona główna 

Oświata
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) w
Gminie Goszczyn

podstawowa kwota dotacji - punkt przedszkolny.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-05 13:59:59 Informację zaktualizowano 2020-03-05 14:00:49, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn

podstawowa kwota dotacji - niepubliczne przedszkole.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-05 13:58:55, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn

podstawowa kwota dotacji - oddział przedszkolny.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-05 13:57:39, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
szkoły podstawowej, w której zorganizowano
oddział przedszkolny i statystyczna liczba dziec
w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn.
 Oddziały zerowe....pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 11:15:44, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
niepublicznego przedszkola w 2019r. w Gminie
Goszczyn.
 Niepubliczne Przedszkole..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 11:08:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 Punkt_Przedszkolny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 08:53:12 Informację zaktualizowano 2020-01-31 08:50:23, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 Niepubliczne Przedszkole.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:30:24, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 Oddziały Przedszkolne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 10:26:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) w
Gminie Goszczyn
 11031902.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:46:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 11031900.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:43:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 11031901.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:40:54, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 13121802.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 12:13:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 13121801.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 12:12:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 13121800.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 12:11:09, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla innej formy
wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)w
Gminie Goszczyn
 3-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny i statystycznej liczbie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:05:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznego
przedszkola w Gminie Goszczyn
 2-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny i statystycznej liczbie dzieci w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn (2).pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:01:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny i
statystyczna liczba dzieci w oddziałach
przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 1-Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla niepublicznego przedszkola w 2018r w Gminie Goszczyn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 12:57:54, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Magdalena Krzosek
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
szkoły podstawowej, w której zorganizowano
oddział przedszkolny i statystyczna liczba dzieci
w oddziałach przedszkolnych w Gminie Goszczyn
 Informacja. 3.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:29:22 Informację zaktualizowano 2018-05-22 11:30:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla
niepublicznego przedszkola w 2018 roku w Gmine
Goszczyn
 Informacja .2.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:24:47 Informację zaktualizowano 2018-05-22 11:26:44, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla innej
formy wychowania przedszkolnego ( punkt
przedszkolny ) w Gminie Goszczyn
 Informacja.1.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:23:27, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku