Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016 strona główna 

2016
Uchwała Nr XII.60.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
27 stycznia 2016 roku
 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:53:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XII.61.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
27 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla gminy Goszczyn

Plan gospodarki niskoemisyjnej

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:54:40 Informację zaktualizowano 2016-02-12 09:57:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XII.62.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
27 stycznia 2016 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2016.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:58:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XIII.63.2016 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 marca 2016 roku
 w sprawie zmian w Statucie GOPS w Goszczynie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:10:52 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:22:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XIII.64.2016 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 marca 2016 roku
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2016.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:11:10 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:23:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XIII.65.2016 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 marca 2016 roku
 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:11:20 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:24:19, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XIV.66.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
16 maja 2016 roku
 w spawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:12:22 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:25:35, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XV.67.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oaz sprawozdania finansowego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:13:31 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:27:35, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XV.68.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publiczne za 2015 rok.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:13:46 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:28:52, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XV.69.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ za 2015 rok.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:13:55 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:29:59, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XV.70.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:14:09 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:32:11, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XV.71.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2016....PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:14:25 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:35:26, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XV.72.2016 Rady Gminy Goszczyn z dnia
24 czerwca 2016 roku
 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:14:39 Informację zaktualizowano 2016-07-06 11:36:12, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku