Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
° Zapytania ofertowe
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Zapytania ofertowe strona główna 

Zapytania ofertowe
Remont pomieszczenia OSP w Goszczynie na potrzeby
Klubu Seniora

Zał. nr. 1 Oferta Remont OSP Senior 2019

Zał. nr 2 Oświadczenie OSP Goszczyn 2019

Zał. nr 3 Kosztorys ofertowy OSP Goszczyn 2019

Zał. nr. 4 Projekt Umowy Remont OSP Senior 2019

Zał. nr 5 przedmiar Remont OSP 2019

Zmiana zapytana ofertowego Remont OSP 2019

Informacja z otwarcia ofert remont OSP 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty Remont OSP 2019

 Zapytanie ofertowe - remont OSP 2019.PDF
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 13:57:28, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Dożywianie 2019 - Zestawienie Porównania i Oceny
Ofert
 Scan_20190108_104819.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 11:20:13 Informację zaktualizowano 2019-01-08 11:31:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska, autor: Dorota Paludyszyn
Zapytanie ofertowe na dożywianie uczniów w
szkołach na terenie Gminy Goszczyn w 2019 roku.
 zapytanie ofertowe na dożywianie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 13:15:57 Informację zaktualizowano 2018-12-31 13:19:12, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Unieważnienie postępowania w trybie zapytania
ofertowego - dożywianie
 unieważnienie.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 13:04:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zapytanie ofertowe na Dożywianie uczniów w
szkołach na terenie Gminy Goszczyn w 2019 roku.
 Zapytanie ofertowe Gmina.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 09:46:47, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zapytanie ofertowe na: „Zakup sprzętu
komputerowego do przeprowadzenia szkoleń w
zakresie korzystania z Internetu w gminie Goszczyn
w ramach projektu Ja w internecie”.
 Zapytanie ofertowe Ja w internecie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:13:47, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zestawienie porównania i oceny ofert
 CCI20171229_0000.jpg
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 08:25:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zapytanie ofertowe na Dożywianie uczniów w
szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
Goszczyn w 2018 roku.
 Zapytanie ofertowe 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 13:06:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja
 Informacja o wynikach zapytania ofertowego..docx
Data wprowadzenia informacji 2017-09-20 13:46:24 Informację zaktualizowano 2017-09-20 13:48:26, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
ZAPYTANIE OFERTOWE na USŁUGĘ SZKOLENIA dla
nauczycieli nt. Metody aktywizujące jako sposób
na wdrożenie kompetencji kluczowych dla dwóch
szkół podstawowych: w Goszczynie i w Sielcu
 ZAPYTANIE OFERTOWE_szkolenia_METODY AKTYWIZUJĄCE_1.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 15:33:10 Informację zaktualizowano 2017-08-28 15:35:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
ZAPYTANIE OFERTOWE na USŁUGĘ SZKOLENIA dla
nauczycieli nt. Wykorzystanie narzędzi TIK w
dydaktyce (szkolenie grupowe) dla dwóch szkół
podstawowych: w Goszczynie i w Sielcu
 ZAPYTANIE OFERTOWE_szkolenia_WYKORZYSTANIE TIK_1.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-08-28 15:32:48 Informację zaktualizowano 2017-08-28 15:34:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zestawienie porównania i ocena ofert
 Zestawienie.jpg
Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 12:06:57 Informację zaktualizowano 2016-01-08 12:10:15, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zapytanie ofertowe
 Zapytanie ofertowe na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w Gminie Goszczyn.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 09:28:16 Informację zaktualizowano 2015-12-17 09:45:53, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zestawienie porównania i oceny ofert - Usługi
informatyczne
 Zestawienie porównania i oceny ofert.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-12-14 13:32:42 Informację zaktualizowano 2015-12-14 13:36:19, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zapytanie ofertowe na usługi informatyczne dla
Urzędu Gminy Goszczyn z dnia 4 grudnia 2015r.
 Zapytanie usługi informatyczne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 09:52:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku