Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska strona główna 

Ochrona Środowiska
Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o
mocy 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
zapewniającą poprawną pracę oraz
zabezpieczającą mienie na działce nr ew. 71 w
miejscowości Olszew.

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.jpg

Informacja - wszczęcie postępowania

Opinia - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

Opinia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Opinia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Protest

Odpowiedź Inwestora na protest

Obwieszczenie

Odpowiedż inwestora do wezwania z dnia 23.08.2019r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOSZCZYN z dnia 30 września 2019r...pdf

Scan decyzja środowiskowa 30.10.2019r..pdf

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 09:05:16, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOSZCZYN na lata
2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022
 4.Prognoza do POŚ Goszczyn 26.03.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-16 10:13:40, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GOSZCZYN
na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022
 2.POŚ Gmina Goszczyn 26.03.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-16 10:12:48, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku