Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 strona główna 

2014
Uchwała Nr III.12.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2014 roku
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.....pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 13:59:48 Informację zaktualizowano 2015-05-29 14:05:36, wprowadzający: MW WRZ
Uchwała Nr III.13.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia
30 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOSZCZYN NA ROK 2015 NR III.13.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2014 roku

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2015

Załączniki do uchwały budżetowej na 2015 r. Dochody

Załączniki do uchwały budżetowej na 2015 r. Wydatki

Załączniki do uchwały budżetowej na 2015 r. Wydatki majątkowe

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 15:05:15 Informację zaktualizowano 2015-05-29 14:05:50, wprowadzający: MW WRZ
Uchwała Nr I.11.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:19:21 Informację zaktualizowano 2015-01-14 12:20:56, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.10.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:16:24, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.9.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie zasad przyznawania wi wysokości diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:15:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.8.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:13:07, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.7.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:11:58, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.6.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w srawie powołania komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:10:40, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.5.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie powołania komisji oświaty, kultury zdrowia i pomocy społecznej.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:08:58, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.4.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie powołania komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:07:24, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.3.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:05:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.2.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 9
grudnia 2014 roku
 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:04:19, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr I.1.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 1
grudnia 2014 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 12:00:53 Informację zaktualizowano 2015-01-14 12:02:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/185/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2015-2017.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:57:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/184/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Goszczyn na rok 2015.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:55:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/183/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gmninie Goszczyn na lata 2015-2019.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:52:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/182/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Goszczyn nieruchomości położonych w miejscowości PGR Sielec, pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:46:26, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/181/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 października 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:40:14 Informację zaktualizowano 2015-01-14 11:42:51, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/180/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 31 pażdziernika 2014 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:35:43 Informację zaktualizowano 2015-01-14 11:37:37, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/179/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:29:58 Informację zaktualizowano 2015-01-14 11:31:37, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/178/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:27:15, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/177/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie uzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu z przeznaczeniem na organizację dożynek.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:25:22, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXV/176/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 29 sierpnia 2014 roku
 w sprawie nieodpłatnego przejęcia w formie darowizny na własnośc Gminy Goszczyn działek położonych w miejscowości PGR Sielec.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:23:07, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIV/175/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goszczyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 12:28:23, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIV/174/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 12:26:59, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIV/173/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 12:24:32, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIV/172/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goszczyn oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 12:21:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIV/171/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczn.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 12:16:56 Informację zaktualizowano 2014-07-04 12:18:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIV/170/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Bużetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 11:59:28 Informację zaktualizowano 2014-07-04 12:02:37, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIV/169/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 r.
 w sprawie udostępnienia bieżni okólnej wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Publicznych w Goszczynie na cele ogólnodostępne społecznie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 10:57:18, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIV/168/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 15:11:27, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIII/167/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2014 roku
 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:53:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIII/166/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2014 roku
 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:51:47, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIII/165/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2014 roku
 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:45:31, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXIII/164/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2014 roku
 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 14:32:12 Informację zaktualizowano 2014-07-03 14:33:42, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXII/163/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 lutego 2014 roku
 w sprawie uchylenia Uchwały NR XXX.154.2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2013 roku.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 09:57:23 Informację zaktualizowano 2014-04-11 09:57:58, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXII/162/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 26 lutego 2014 roku
 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 09:51:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXII/161/2014 Rady Gminy Goszczyn
z dni 26 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.doc

Załącznik nr 1 - Dochody.pdf

Załącznik nr 2 - Wydatki.pdf

Załącznik nr 3 - Wydatki na zadania inwestycyjne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-10 15:01:17 Informację zaktualizowano 2014-04-10 15:04:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXI/160/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 24 stycznia 2014 r.
 w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Goszczyn w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 15:18:52, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwała Nr XXXI/159/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 24 stycznia 2014 r.
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w pos.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 15:16:40, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXI/158/2014 RADY GMINY GOSZCZYN
z dnia 24 stycznia 2014 r.
 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goszczyn na rok 2014.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 15:06:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA Nr XXXI/157/2014 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 14:51:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXI/156/2014 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 24 stycznia 2014 roku
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2014.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 14:39:51, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku