Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013 strona główna 

2013
Nr XXII/115/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizynej Rady Gminy Goszczyn na rok 2013.jpg

Plan pracy Komisji Rewizynej Rady Gminy Goszczyn na rok 2013.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:06 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:22:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXII/116/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Natura..jpg

Uzasadnienie w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Natura..jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:08 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:24:21, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXII/117/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą Natura..jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:09 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:25:27, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXII/118/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulamiu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goszczyn.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:11 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:26:25, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXII/119/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie odwołania skarbnika gminy Goszczyn.jpg

Uzasadnienie w sprawie odwołania skarbnika gminy Goszczyn.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:29 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:27:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXIII/120/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli....2013.jpg

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli....2013 (2).jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:31 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:29:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXIII/121/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2013-2018.jpg

Objaśnienia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2013-2018.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:33 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:34:40, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXIII/122/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013.jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013 (2).jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013 (3).jpg

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Goszczyn na rok 2013 (4).jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:34 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:40:48, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXIII/123/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goszczyn.jpg

Uzasadnienie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goszczyn.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:36 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:42:26, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXIII/124/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2013.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:38 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:43:07, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXIII/125/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
 zmieniająca uchwałę Nr XXI 106 2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty.jpg
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:19:40 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:44:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Nr XXIII/126/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI 108 2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.jpg

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.jpg

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2).jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 12:43:52 Informację zaktualizowano 2013-04-18 12:48:35, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku