Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2009r.
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010 strona główna 

2010
UCHWAŁA NR XXXII/151/2010 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 4 marca 2010 r.
 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji SPZOZ w Grójcu.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 12:31:17 Informację zaktualizowano 2010-04-12 12:32:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA Nr XXXIV/161/ 2010 Rady Gminy Goszczyn z
dnia 30 kwietnia 2010 r.
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2009..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 09:53:36 Informację zaktualizowano 2010-05-06 09:54:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXIV/162/2010 RADY GMINY GOSZCZYN z
dnia 30 kwietnia 2010 roku
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych.rtf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 09:54:13, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXI/148/2010 Z DNIA 12 STYCZNIA 2010
R.

Uchwała Budżetowa Gminy-druk.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:40:49 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:58:05, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXI/149/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 12 STYCZNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:41:39, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXI/150/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 12 STYCZNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:41:57, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXII/152/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010 R.

Uchwała w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:43:24 Informację zaktualizowano 2011-01-17 11:19:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXII/153/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010 R.

Uchwała- zmiana nazw miejscowości.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:43:49 Informację zaktualizowano 2011-01-17 11:17:40, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXII/154/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010 R.

oddanie w użytkowanie-2.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:50:31 Informację zaktualizowano 2011-01-17 11:15:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXII/155/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010R.

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:50:48 Informację zaktualizowano 2011-01-17 11:12:35, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXII/156/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 4 MARCA 2010 R.

Uchwała XXXII 156 2010 z dnia 4 marca 2010.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:51:11 Informację zaktualizowano 2011-01-17 11:20:30, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXIII/157/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 30 MARCA 2010 R.

Uchwała w spr.zatwierdzenia Planu Odnowy Msc.Bądków.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:56:36 Informację zaktualizowano 2011-01-17 11:22:54, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXIII/ 158/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 30 MARCA 2010 R.

Uchwała w spr.zatwierdzenia Planu Odnowy Msc.Sielec.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:57:17 Informację zaktualizowano 2011-01-17 11:24:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXV/163/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 31 MAJA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:57:30 Informację zaktualizowano 2011-01-14 13:00:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXV/164/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 31 MAJA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:01:19 Informację zaktualizowano 2011-01-14 13:04:12, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXV/165/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 31 MAJA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:05:15, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NrR XXXV/166/2010 z dnia 31 maja 2010 r.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grojeckiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych..jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:05:32 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:30:30, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVI/167/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Goszczyn na lata 2010 -2018.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:06:11 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:31:30, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVI/168/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lakalnych.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:06:25 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:33:10, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVI/169/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie okreslenia szczegołowego sposobu konsultowania z organiazacjami pozarządowymi i podmiotami.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:06:35 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:34:05, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVI/171/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie przyjecia statutu związku międzygminnego pod nazwą - Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:08:59 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:36:28, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVI/171/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 zmieniajaca uchwałę Nr XIX9608 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 września 2008r..jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:09:23 Informację zaktualizowano 2012-08-08 11:08:45, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVI/172/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 27 LIPCA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:09:41, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVI/173/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi grójeckiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych...jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:10:01 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:38:52, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVI/174/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 27 LIPCA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:10:14, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVII/176/2010 z dnia 19 sierpnia
2010 r.
 w sprawie zatwierdzenia zmian a Planie Odnowy Miejscowości Sielec na lata 2010 - 2018...jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:17:00 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:43:07, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA XXXVII/178/2010 z dnia 19 sierpnia 2010
r.
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Goszczyn na lata 2010 - 2018..jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:17:28 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:48:11, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVII/178/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 19 SIERPNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:17:41, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVII/179/2010 z dnia 19 sierpnia
2010 r.
 w sprawie zobowiązania dyrektora PSP w Bądkowie do udostępniania PSP w Bądkowie na potrzeby świetlicy wiejskiej.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:18:02 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:49:13, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVIII/180/2010 z dnia 29 września
2010 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspolnej modernizacji dróg gminnych przez Gminę Goszczyn z Gminą Promna.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:21:41 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:50:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVIII/181/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 29 WRZEŚNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:22:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVIII/182/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 29 WRZEŚNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:22:47, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXIX/183/2010 z dnia 29 października
2010 r.
 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Goszczyn z organiazacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na 2011 rok.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:26:00 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:51:41, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA XXXIX/184/2010 z dnia 29 października
2010 r.
 w sprawie wspołdziałania z gminami - Mogielnica i tarczyn przy reazlizacji partnerskiego projektu pod nazwą - Odnawialne żródła energii - partnerstwo, środowisko, sukces.jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:26:48 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:52:50, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA XXXIX/185/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
29 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

Uchwała Rady Gmniy Goszczyn z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:27:47 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:42:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXIX/186/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

Uchwała Rady Gmniy Goszczyn z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:28:09 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:44:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXIX/187/2010 z dnia 29 października
2010 r.
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na reazlicaję zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych...jpg
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:28:24 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:59:33, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXIX/188/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z
DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:28:35, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR I/1/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 1
GRUDNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:31:34, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR I/2/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 1
GRUDNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:31:50, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 1
GRUDNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:32:01, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA II/4/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:32:58 Informację zaktualizowano 2011-01-17 09:55:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA II/5/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:33:17 Informację zaktualizowano 2011-01-17 09:57:38, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA II/6/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:33:28 Informację zaktualizowano 2011-01-17 09:59:39, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR II/7/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.DOC
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:33:37 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:01:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR II/8/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Goszczyn.DOC
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:33:52 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:02:30, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 6
GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy Goszczyn.DOC
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:34:01 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:07:04, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR II/11/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
6 GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu wg których odbywa się zwrot kosztów przejazdów służbowych radnych samochodem nie będącym własnością gminy.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:34:12 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:09:23, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR II/10/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
6 GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom biorącym udział w sesji Rady Gminy Goszczyn.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:34:27 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:10:56, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR II/12/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
6 GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Goszczyn.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:34:36 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:14:32, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
6 GRUDNIA 2010 R.
 w sprawie przyznania limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Goszczyn.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:34:45 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:17:02, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
20 GRUDNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:35:15, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
20 GRUDNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:35:36, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA
20 GRUDNIA 2010 R.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:35:50, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA III/17/2010 RADY GMINY GOSZCZYN Z DNIA 20
GRUDNIA 2010 R.

Uchwała Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 13:35:59 Informację zaktualizowano 2011-01-17 10:30:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
UCHWAŁA NR XXXVII/175/2010 z dnia 19 sierpnia
2010 r.
 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Bądków na lata 2010 -2018...jpg
Data wprowadzenia informacji 2012-08-08 10:40:11 Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:41:16, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku