Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Goszczyn  www.goszczyn.com.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Tablica ogłoszeń
Informacje o naborach
Komunikaty sadownicze
Organy
Rada
Komisje Rady
Interpelacje radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Transmisje z obrad Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Strategia rozwoju
Oświata
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Wybory
RODO
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Odłowione zwierzęta z terenu gminy
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka odpadami strona główna 

Gospodarka odpadami
Rejestr Działalności Regulowanej stan na dzień
31.12.2019
 Rejestr działalności regulowanej stan na 31.12.2019
Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 15:01:29, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Zasady płatności za odpady komunalne od 2017
roku

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 09:02:50, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Goszczyn

Uchwała Nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 czerwca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 14:45:23 Informację zaktualizowano 2015-05-27 14:46:59, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Goszczyn w 2015 r

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Goszczyn w 2015 r

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 12:56:22, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Goszczyn - II półrocze 2014 r.
 Harmonogram Goszczyn 2014-II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-02 12:31:41, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Informacja

Z dniem 1 stycznia 2014 r. prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goszczyn przejął Związek Międzygminny ,,Natura''. W związku z powyższym wswzystkie sprawy z tym związane należy zgłaszać do Związku.

 

Związek Międzygminny pod nazwą "Natura"

05-600 Grójec
ul. Mszczonowska 23
NIP 797 20 51 709
REGON 146731578

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grójcu nr 64 9128 0002 2001 001 8 8359 0001
oraz w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu nr 75 9130 0003 2001 0015 3243 0001

tel: (48) 332 94 65
(48) 332 21 24
fax: (48) 332 06 68
strona internetowa: www.natura.grojec.org.pl
email: natura@grojec.org.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-02 12:28:08, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Rejestr Dziłalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Goszczyn stan na
8.04.2013

Rejestr Działalności Regulowanej stan na 31.07.2014 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-08 09:29:03, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-12 11:23:56, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwały w 2008 roku

Uchwała Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Goszczyn na lata 2008 - 2011w perspektywie 2019 roku

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-27 11:49:15, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
Uchwały w 2009 roku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Załącznik do uchwały - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy

Załącznik nr 1 wymagania dla przedsiębiorców

Załącznik nr 2 wymagania dla przedsiębiorców

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-27 11:38:46, wprowadzający: Jadwiga Strączewska
wersja do druku